Erbud

Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku

KONTRAKT Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku
INWESTOR Capital Park Gdańsk Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI 09.05.2016.-31.01.2018.
KUBATURA m³ 38 680
POWIERZCHNIA m² 11 647
ZAKRES PRAC Przebudowa i nadbudowa budynku kina "Neptun" w połączeniu z zabudową kamieniczkową z jednopoziomowym garażem  przy ul. Długiej i Piwnej w Gdańsku

 

zobacz pozostałe