Aktualności

Rekordowe półrocze i kwartał Grupy ERBUD


Budowlany potentat zakończył I półrocze 2021 r. z ponad 190% wzrostem znormalizowanego wyniku operacyjnego (oczyszczonego z wpływu wydarzeń jednorazowych niegotówkowych), do rekordowych 61,4 mln zł. W II kwartale Grupa podwoiła znormalizowany EBIT, do rekordowych 33,9 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników Grupy to m.in. zasługa rosnącej sprzedaży i rentowności segmentu OZE, rozwijanego w ramach notowanej na GPW spółki ONDE.

Skonsolidowane przychody Grupy zwiększyły się w I półroczu o 19%, przekraczając 1,29 mld zł, co jest najwyższym wynikiem dla pierwszej połowy roku w historii Grupy. Rentowność brutto na sprzedaży Grupy zwiększyła się w tym okresie o 3,0 pkt. proc. do 9,9%. Również drugi kwartał został zamknięty z rekordowo wysoką sprzedażą wynoszącą ponad 754 mln zł, której rentowność brutto to 9,1%.

Motorem napędowym Grupy pozostaje segment OZE, którego sprzedaż zwiększyła się w I półroczu o 245%, do 488,6 mln zł, a znormalizowany zysk operacyjny segmentu zwiększył się o ponad 460%, do 46,4 mln zł. Segment OZE rozwijany jest w ramach spółki ONDE, która od lipca br. jest notowana na rynku głównym GPW. ONDE zakończyło półrocze z 587 mln zł przychodów oraz 53 mln zł znormalizowanego EBIT.

- Wyniki I półrocza potwierdzają słuszność realizowanej przez Grupę ERBUD strategii, kładącej nacisk na dywersyfikację działalności, położenie szczególnego nacisku na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesu przy równoczesnym utrzymaniu zaangażowania w tradycyjnych dla Grupy segmentach. Minione półrocze zakończyliśmy nie tylko satysfakcjonującym wzrostem przychodów i zysków, ale również zauważalnym wzrostem wartości pozyskanych kontraktów i prowadzonych procesów sprzedażowych. W drugą połowę 2021 r. wkraczamy z prawie 3 mld portfelem zleceń, z którego kontrakty opiewające na ponad 1,6 mld zł przewidziane są do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. Na koniec czerwca br. wartość aktywnych ofert złożonych przez podmioty z Grupy wyniosła 7,7 mld zł, o 1,2 mld zł więcej niż pod koniec 2020 r. Mamy potencjał, by w drugiej połowie roku dostarczyć naszym Akcjonariuszom kolejnych powodów do satysfakcji z udziału w naszej działalności - komentuje Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Grupa ERBUD wkroczyła w drugą połowę 2021 r. ze stabilną, komfortową sytuacją finansową. Dług netto Grupy na koniec czerwca wyniósł 66,7 mln zł, a jego stosunek do znormalizowanej EBITDA Grupy kształtuje się poniżej 0,5. Wskaźniki te nie uwzględniają wpływu IPO ONDE i 415 mln zł pozyskanych do Grupy w ramach oferty akcji tej spółki na finanse ERBUD-u.

- Upublicznienie ONDE i poszerzenie biznesu tej spółki o działalność deweloperską w obszarze OZE to jeden z elementów strategicznej zielonej transformacji Grupy ERBUD. Stawiamy na dalsze jej umiędzynarodowienie, czego elementem jest sfinalizowany w II kwartale br. zakupu niemieckiej firmy serwisowej IKR GmbH. Inwestujemy też w nowe, perspektywiczne obszary biznesu, jakim jest produkcja obiektów prefabrykowanych z drewna. Chcemy jeszcze skuteczniej niż do tej pory pomnażać powierzony nam kapitał, być liderem w zielonej transformacji wpisującej się w europejski Zielony Ład, tym samym umacniając pozycję Grupy na europejskim rynku – komentuje prezes ERBUD-u.

Informacja w formacie PDF