Rozbudowa budynku szpitala ZOZ MSW w Lublinie

Lublin
Rozbudowa budynku szpitala ZOZ MSW w Lublinie
Kontrakt:
Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie
Inwestor:
SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
Data realizacji:
2014.08-2017.07
Kubatura m3:
18.802
Powierzchnia m2:
5.750
Oddział:
Rzeszów
Segment:
Szpitale

Zakres prac

Projektowany obiekt jest rozbudową szpitala o następujące funkcje: - Pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania Szpitala po rozbudowie - Stację łóżek - Aptekę Szpitalną - Dział diagnostyki Obrazowej - Izbę Przyjęć Planowanych - Laboratoria Diagnostyczne - Centralną Sterylizatornię - Blok Operacyjny W zakresie kontraktu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych obiektów kolidujących z nowym budynkiem oraz budowa łącznika wraz z blokiem operacyjnym. Obiekt wyposażony jest w instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalację gazów medycznych.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: