Salon samochodowy TOYOTA/LEXUS w Krakowie

Kraków
Salon samochodowy TOYOTA/LEXUS w Krakowie
Kontrakt:
Salon samochodowy TOYOTA/LEXUS w Krakowie
Inwestor:
ASO MR Sp. z o.o. S.K.
Data realizacji:
08.2018 do 12.2019
Kubatura m3:
65 875
Oddział:
Kraków
Segment:
Centra Handlowe

Zakres prac

Budowa budynku handlowo – usługowego. Realizacja projektu obejmuje: - budynek handlowo-usługowy, garaż podziemny, miejsca postojowe na terenie obiektu, ciągi pieszo – jezdne, zjazdy do garażu, chodniki i elementy małej architektury; - instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodociągowa(bytowa, gospodarcza oraz p.poż), kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa i ogólnospławna) i klimatyzacyjna; - wewnętrzne odcinki instalacji: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; - konstrukcje inżynieryjne: mury oporowe, stacje trafo, zbiornik retencyjny, wpusty deszczowe i seperator substancji ropopochodnych, wbudowaną wymiennikownię ciepła wraz z obsługą komunikacyjną i zagospodarowania terenu - budowę pasa wyłączenia do ruchu i przebudowę zjazdu z ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika, budową odwodnienia i przebudową sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: