Erbud

2015

Tydzień bezpieczeństwa 2015

Hasło przewodnie: Bezpieczeństwo – Wspólna Sprawa

  • 77 lokalizacji w Grupie ERBUD
  • 5,5 tys. pracowników własnych i firm podwykonawczych

Najważniejsze aktywności:

  • Pokazy straży pożarnej obejmujące nie tylko gaszenie pożarów, ale także m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji osób rannych i poszkodowanych w konkretnych sytuacjach (np. po upadku do studzienki, wykopu, upadku z wysokości bądź na pręt zbrojeniowy)
  • Pokazy i instruktaże pracy na wysokości, w tym zasady użytkowania SOI chroniących przed upadkiem z wysokości oraz elektronarzędzi
  • Szkolenia użytkowania SOI (okulary, ochronniki słuchu, ubranie chemoodporne, ochrony układu oddechowego i inne)
  • Szkolenia z bezpiecznego montażu systemów szalunkowych
  • Szkolenia z bezpiecznego rozładunku przy udziale HDS
  • Szkolenia z pierwszej pomocy
  • Instruktaże gaszenia pożarów
  • Wykłady Państwowej Inspekcji Pracy