Wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik

Rybnik
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik
Kontrakt:
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik
Inwestor:
ALSTOM Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Data realizacji:
2014.06 -2015.12
Oddział:
Katowice
Segment:
Energetyka

Zakres prac

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych obiektów: 1. Fundamenty kanałów spalin, 2. Budynek technologiczny, 3. Fundamenty i konstrukcje wsporcze przenośników gipsu, 4. Budynek awaryjnego magazynowania gipsu, 5. Zbiornik przygotowania reagentów, 6. Fundamenty absorberów z konstrukcją wsporczą, 7. Fundamenty estakady rurociągów i kablowych, 8. Silos żelbetowy wapnia, 9. Budynek rozdzielni elektrycznej, 10. Fundamenty wentylatorów spalin, 11. Sieci podziemne, 12. Zagospodarowanie terenu,

Lokalizacja

Udostępnij realizację: