WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W ELEKTROWNI KOZIENICE

Kozienice
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W ELEKTROWNI KOZIENICE
- Brak Zdjęcia  -
Kontrakt:
Wykonanie robót budowlano montażowych w ramach projektu budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłów K2 (Etap I) i K1 (Etap II) w Elektrowni Kozienice
Inwestor:
Enea Wytwarzanie SA Elektrownia Kozienice
Data realizacji:
2014.08 - 2016.03
Oddział:
Katowice
Segment:
Energetyka

Zakres prac

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, dostawa i montaż: konstrukcji wsporczych, kanałów spalin ; projekt, dostawa i montaż podgrzewacza wody i układu odpopielania; montaż urządzeń i instalacji technologicznych w tym reaktora SCR oraz udział w uruchomieniu instalacji

Lokalizacja

Udostępnij realizację: