Wykonanie Robót budowlanych, Dostaw i Usług w ramach zadania inwestycyjnego „NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA W GRUPIE AZOTY w ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.”

Kędzierzyn-Koźle
Wykonanie Robót budowlanych, Dostaw i Usług w ramach  zadania inwestycyjnego „NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA W GRUPIE AZOTY w ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.”
Kontrakt:
Wykonanie Robót budowlanych, Dostaw i Usług w ramach zadania inwestycyjnego „NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA W GRUPIE AZOTY w ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.”
Inwestor:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A; 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Data realizacji:
2014.06-2016.10
Oddział:
Katowice
Segment:
Energetyka

Zakres prac

Zakres zamówienia ERBUD SA obejmuje: 1. Roboty budowlano-konstrukcyjne i wykończeniowe (z wyłączeniem instalacji wewnętrznych): - Budynek główny z pylonem komunikacyjnym; - Budynek nastawni centralnej; - Budynek pompowni oleju; - Budynek pompowni wraz z rozdzielnią; - Budynek sprężarkowni; - Chłodnie wentylatorowe; - IOS (fundamenty); - Zbiornik oleju opałowego (fundamenty); - Zbiornik popiołu (fundamenty); - Zbiornik produktu odsiarczania (fundamenty); - Zbiornik sorbentu (fundamenty); - Zbiornik wody amoniakalnej (fundamenty); - Budynek urządzeń elektrycznych i pylon komunikacyjny; - Fundament estakady przenośnika żużla; - Składowisko żużla; - Zagospodarowanie terenu 2. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji układu nawęglania w formule „pod klucz” (w tym: projekt, roboty budowlane, technologia, instalacje wewnętrzne) 3. Montaż turbozespołu upustowo-kondensacyjnego

Lokalizacja

Udostępnij realizację: