Aktualności

Wyniki Grupy ERBUD za I kwartał 2020 roku

W I kwartale 2020 roku Grupa ERBUD zanotowała 440 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21%). Marża EBIT wyniosła 1,04%, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku wyniosła 0,96%. Na koniec marca 2020 roku Grupa zgromadziła największy portfel zamówień w swojej historii wart blisko 2,6 mld zł, o 17 proc. większy niż w I kwartale 2019 roku. Grupa ERBUD zachowuje stabilną sytuację finansową, poziom gotówki na koniec marca 2020 roku wyniósł 211 mln zł.

Komentując wyniki za I kwartał 2020 roku prezes Dariusz Grzeszczak powiedział: „Dla pobudzenia gospodarki kluczowa jest postawa państwa w kwestii finansowania inwestycji, nowe zlecenia są największym wsparciem dla firm. Dane GUS za marzec pokazały, że nasz sektor jako jedyny zanotował wzrost produkcji. Branża budowlana może być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, by wyjść z kryzysu spowodowanego przez pandemię”. Udzielił także wywiadów „Parkietowi”, „Pulsowi Biznesu”, portalowi WNP oraz agencji informacyjnej ISBnews.