Aktualności

Wyniki roczne Grupy ERBUD za 2019 rok

Grupa ERBUD osiągnęła w 2019 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2,31 mld zł, czyli praktycznie takim samym poziomie jak w poprzednim, rekordowym pod względem przychodów, roku. Zysk EBIT wyniósł 58,4 mln zł, a zysk netto 35 mln zł. Wartość portfela zleceń na koniec grudnia 2019 roku wyniosła blisko 2,4 mld zł. Przychody Grupy z segmentu inżynieryjno-drogowego wzrosły o 49% i wyniosły 379,6 mln zł. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna - poziom gotówki na koniec grudnia wyniósł 161,2 mln zł.
Komentując wyniki roczne, prezes Grupy ERBUD Dariusz Grzeszczak powiedział: „Ubiegły rok był najlepszy w historii naszej Grupy, dzięki czemu w rok 2020 weszliśmy z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień. Zgodnie z naszymi założeniami w 2019 roku osiągnęliśmy rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym 2,5%”.

Z okazji wyników rocznych prezes Dariusz Grzeszczak udzielił także wywiadów „Parkietowi”, „Pulsowi Biznesu”, portalowi WNP, Polskiej Agencji Prasowej oraz agencji informacyjnej ISBnews.