Aktualności

Wzrost wyniku ze sprzedaży i rekordowy portfel zleceń Grupy ERBUD w I półroczu 2017 r.

  • Rekordowy portfel zleceń – prawie 2,2 mld zł (+99,5% r/r)
  • Wzrost wyniku ze sprzedaży o 8% r/r
  • Rosnące przychody z budownictwa kubaturowego w kraju (+13% r/r)
  • Spadek zadłużenia netto o 72% r/r
  • Wzrost zatrudnienia od początku roku o 13% (z 1960 osób na 2217 osób)


Grupa ERBUD miała w I półroczu 2017 roku 60,5 mln zł skonsolidowanego zysku ze sprzedaży, czyli 8% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie Grupa ERBUD zwiększyła portfel zamówień do historycznego poziomu 2,2 mld zł. To niemal dwa razy więcej niż w czerwcu 2016 roku.

Przychody Grupy ERBUD w I półroczu 2017 r. wyniosły 776,3 mln zł i były tylko o 1,5% niższe niż rok temu. Równocześnie zysk netto osiągnął poziom 7 mln zł, podczas gdy na koniec czerwca 2016 r. Grupa miała 8,2 mln zł straty, wynikającej ze sprzedaży spółki deweloperskiej Budlex.

– Solidny portfel zleceń, który zgromadziliśmy w ubiegłym roku, pozwolił nam utrzymać przychody na stabilnym poziomie, pomimo ogólnego spowolnienia w branży. Cieszy nas jednocześnie wzrost wyniku ze sprzedaży i wyniku netto. Ujemne efekty transakcji sprzedaży akcji Budlex S.A. zostały zniwelowane dzięki dobrym wynikom w pozostałych sektorach naszej działalności – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Pozytywne wyniki Grupy ERBUD w I półroczu 2017 r. to efekt silnej pozycji wypracowanej na krajowym rynku budownictwa kubaturowego. Przychody Grupy w tym segmencie wyniosły 552,3 mln zł i były o 13% wyższe niż na koniec czerwca poprzedniego roku.

– Główna część przychodów Grupy ERBUD przypada na budownictwo kubaturowe w Polsce. W I półroczu 2017 r. przychody tego segmentu stanowiły 71% całości przychodów ze sprzedaży. Warto podkreślić też stabilny wynik osiągnięty przez segment przemysłu. W minionym półroczu projekty industrialne w branży energetycznej i szeroko rozumianym przemyśle były drugą najbardziej dochodową częścią naszej działalności. Przyniosły 102,7 mln zł przychodów, co stanowi 13% ogólnego wyniku – zaznacza Dariusz Grzeszczak.

Zgromadzony przez Grupę ERBUD portfel zleceń osiągnął rekordowy poziom. Na koniec czerwca 2017 r. wartość wszystkich zamówień wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 99,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Kontrakty podpisane w samym I półroczu 2017 r. warte są 908 mln zł. Dodatkowo, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Grupa ERBUD podpisała kolejne 15 kontraktów o wartości 322,5 mln zł.  
Warto dodać, że wartość kontraktów Grupy ERBUD o terminie realizacji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. wynosi 1,2 mld zł, a na cały 2018 rok – kolejny miliard złotych.

– To bardzo komfortowa sytuacja, bo zwykle taki portfel zamówień na następny rok mieliśmy w grudniu, a nie już w trzecim kwartale. Bogaty portfel pozwala Grupie ERBUD selektywnie podchodzić do nowych zapytań ofertowych – mówi Dariusz Grzeszczak.

W działalności zagranicznej Grupa podpisała w I półroczu 2017 r. umowy na kwotę 187,2 mln zł, co powinno przełożyć się na wzrost zysków w tym segmencie. Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2016 podpisano kontrakty o wartości 31,3 mln zł, co oznacza prawie pięciokrotny wzrost r/r. Najważniejszym projektem zagranicznym podpisanym w I półroczu 2017 r. przez GWI GmbH był kontrakt z Vatenfall Europe Warme AG na budowę elektrociepłowni Reuter C Ersatz
w Berlinie. Udział GWI GmbH w umowie wynosi 8,8 mln EUR (37,2 mln zł).

– Możliwości dalszego rozwoju dostrzegamy głównie w segmencie kubaturowym, którego łączny portfel zleceń w kraju i za granicą na koniec czerwca br. osiągnął poziom 1,9 mld zł, co stanowi 87% całego portfela Grupy ERBUD. Znaczny potencjał rozwojowy występuje w projektach biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Spodziewamy się także dalszej poprawy koniunktury wywołanej wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2014-2020. Zyskać mogą zwłaszcza nasze spółki zależne: PDBI S.A. oraz Erbud Industry, które realizują projekty odpowiednio dla segmentu inżynieryjno-drogowego oraz dla przemysłu i energetyki – zapowiada Dariusz Grzeszczak.

Grupa ERBUD utrzymała bezpieczną pozycję gotówkową. Środki pieniężne na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 141,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Równocześnie Grupa zmniejszyła o 72% poziom zadłużenia netto, które w I półroczu 2017 r. wyniosło 11,1 mln zł.