Erbud

Zarząd

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzą:


Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu
Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu 
 

SYLWETKI CZŁONKÓW ZARZĄDU:
 

Dariusz Grzeszczak - Prezes Zarządu

 

Dariusz Grzeszczak jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku: Budowa Maszyn.

W 1990 roku, wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem, założył spółkę Erbud. Od 1993 roku pełni funkcję członka Zarządu Erbud. W latach 1993-1995 pełnił funkcję wiceprezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech. Od 2011 roku członek Polskiej Rady Biznesu (PRB). Od 2012 roku członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK). 

 

 

Agnieszka Głowacka - Wiceprezes Zarządu

 

Agnieszka Głowacka jest związana z Grupą ERBUD od 1998 roku. Zajmuje się kreowaniem polityki finansowej oraz współpracą z instytucjami finansowymi. Koordynuje i nadzoruje finanse całej Grupy ERBUD, jest także odpowiadana za politykę kontrolingową  w Grupie.
Stworzyła doskonale funkcjonujący, w pełni profesjonalny i zaangażowany zespół finansistów wraz z którym implementowała zestaw procedur finansowych. Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy. Zespół kierowany przez Panią Agnieszkę przyczynił się do sukcesu  debiutu spółki na GPW w 2007 roku.
Zasiada także w Radzie Nadzorczej spółki PBDI S.A.

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale ekonomii i zarządzania specjalność finanse. Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego.

Agnieszka Głowacka ukończyła kurs i zdała egzamin dla członków rad nadzorczych spółek skarbu Państwa.

Jest nadal związana z UMK w Toruniu i zasiada w  Radzie Biznesu stworzonej przy wydziale zarządzania.  Od kilku lat bierze czynny udział w kongresach dyrektorów finansowych m.in. jako panelista i moderator. W  2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up'y.

 

Jacek Leczkowski - Wiceprezes Zarządu


 
Jacek Leczkowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Z Grupą ERBUD związany jest od 2008 roku. W latach 2010 – 2019 zarządzał spółką należącą w 90% do Grupy ERBUD, tj. PBDI S.A., której jest 10% akcjonariuszem. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PBDI S.A., która jest jednym z liderów w budowie infrastruktury na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.
 
W 2019 roku ukończył ICAN INSTITIUT - Strategic Leadership Academy.