Zarząd

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzą:


Dariusz Grzeszczak – członek Zarządu
Józef Adam Zubelewicz – członek Zarządu
Agnieszka Głowacka – członek Zarządu
 

SYLWETKI CZŁONKÓW ZARZĄDU:
 

Dariusz Grzeszczak - członek Zarządu

Dariusz Grzeszczak jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku: Budowa Maszyn.

W 1990 roku, wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem, założył spółkę Erbud. Od 1993 roku pełni funkcję członka Zarządu Erbud. W latach 1993-1995 pełnił funkcję wiceprezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech. Od 2011 roku członek Polskiej Rady Biznesu (PRB). Od 2012 roku członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK). 

 

Józef Adam Zubelewicz - członek Zarządu

Józef Adam Zubelewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydziału Handlu Zagranicznego.

Od października 1999 roku – Członek Zarządu Erbud S.A. W latach 1991-1997 (trzy kadencje) pełnił funkcję prezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech. Od 1991 roku, przez 8 lat, był jednocześnie prokurentem w spółce Polservice oraz dyrektorem oddziału Polservice Sp. z o. o. w Niemczech. W latach 1988-1991 był przewodniczącym Rady Pracowniczej Polservice. Jednocześnie pracował jako kierownik działu Europy Zachodniej Polservice Sp. z o.o.

Od 1999 roku czynnie zaangażowany w pracę i działalność Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) - w latach 1999 - 2012 pełnił funkcję wiceprezesa PZPB, obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady PZPB.

 

Agnieszka Głowacka – członek Zarządu

Agnieszka Głowacka jest związana z Grupą ERBUD od 1998 roku. Zajmuje się kreowaniem polityki finansowej oraz współpracą z instytucjami finansowymi. Koordynuje i nadzoruje finanse całej Grupy ERBUD, jest także odpowiadana za politykę kontrolingową  w Grupie.
Stworzyła doskonale funkcjonujący, w pełni profesjonalny i zaangażowany zespół finansistów wraz z którym implementowała zestaw procedur finansowych. Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy. Zespół kierowany przez Panią Agnieszkę przyczynił się do sukcesu  debiutu spółki na GPW w 2007 roku.
Zasiada także w Radzie Nadzorczej spółki PBDI S.A.

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale ekonomii i zarządzania specjalność finanse. Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego.

Agnieszka Głowacka ukończyła kurs i zdała egzamin dla członków rad nadzorczych spółek skarbu Państwa.

Jest nadal związana z UMK w Toruniu i zasiada w  Radzie Biznesu stworzonej przy wydziale zarządzania.  Od kilku lat bierze czynny udział w kongresach dyrektorów finansowych m.in. jako panelista i moderator. W  2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up'y.