Aktualności

„Zawsze jest gdzieś koniunktura” - rozmowa z prezesem Dariuszem Grzeszczakiem

„Dotychczas najczęściej można było spotkać Erbud na placach budów inwestycji mieszkaniowych, ale stopniowo weszliśmy na rynek usług wykonawstwa dla przemysłu, realizujemy też sporo kontraktów zagranicznych - zarabiamy w euro i uodparniamy się na wahania koniunktury w kraju. Chociaż dywersyfikacja nie wyklucza specjalizacji, jeśli działa się w odpowiednio dużej skali - każdy z naszych oddziałów specjalizuje się w innej branży, tylko wtedy można zaproponować rynkową cenę, która zostanie przyjęta przez zleceniodawcę”.

Cały wywiad dostępny jest na www.eurobuildcee.pl