Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu, etap IA i IB

Wrocław
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu, etap IA i IB
Kontrakt:
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu, etap IA i IB
Inwestor:
VD Sp. z o.o. Mieszkania XVII Spółka Komandytowa
Data realizacji:
rozpoczęcie budowy etap IA: 07.2017
Kubatura m3:
Etap IA: budynek A: 16 852 budynek B: 16 052 budynek C: 14 423 Etap IB: budynek D: 20 940
Powierzchnia m2:
Etap IA: budynek A: 4 856 budynek B: 4 742 budynek C: 4 107 garaż budynków A,B,C: 4 495 Etap I B: budynek D: 8 678
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Budowa inwestycji Małopanewska „Dorzecze Legnickiej” etap IA oraz IB. Kontrakt obejmuje budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze wspólnym garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji nie drogowej, przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu

Lokalizacja

Udostępnij realizację: