• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
  • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
  • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
  • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
  • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
  • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

  • budownictwo kubaturowe,
  • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
  • budownictwo przemysłowe
  • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

NOWE LOGO SPÓŁEK GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

Grupa ERBUD po trzech kwartałach 2018 roku: odrabianie strat i zmniejszenie zadłużenia

14/11/2018

Grupa ERBUD po trzech kwartałach 2018 r. zmniejszyła stratę EBIT o 13,3 mln zł i stratę netto o 5,1 mln zł w porównaniu do końca czerwca. Grupa zredukowała także zadłużenie netto o 45,2 mln zł, a więc o 47% w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza. Portfel zleceń Grupy na koniec września wyniósł 2,5 mld zł.

ERBUD wybuduje szkołę na warszawskiej Białołęce

19/10/2018

Za kwotę 53,8 mln zł spółka ERBUD S.A. do lipca 2020 ma zbudować szkołę podstawową w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego.