• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
  • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
  • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
  • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
  • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
  • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

  • budownictwo kubaturowe,
  • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
  • budownictwo przemysłowe
  • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

Grupa ERBUD zrealizuje budynek mieszkalno-biurowy w Düsseldorfie

16/05/2018

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowę na realizację budynku mieszkalno-biurowego w Düsseldorfie w Niemczech. Inwestorem jest Wilma DW GmbH. Wartość kontraktu opiewa na 6,8 mln euro, a więc ponad 29 mln złotych.

Znaczący wzrost przychodów i wyniku netto, mocny portfel zamówień – Grupa ERBUD podsumowuje I kwartał 2018 roku

15/05/2018

Grupa ERBUD w pierwszym kwartale 2018 roku zanotowała 4,6 mln zł wyniku netto wobec 0,1 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Znaczny wzrost dotyczył także przychodów ze sprzedaży, które urosły rok do roku o 26%, do 432,4 mln zł. Grupa ERBUD systematycznie zwiększa też przychody z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku były one 8% wyższe niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego.