• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
  • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
  • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
  • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
  • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
  • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

  • budownictwo kubaturowe,
  • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
  • budownictwo przemysłowe
  • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

ERBUD S.A. wybuduje III etap Dorzecza Legnickiej we Wrocławiu

17/08/2018

ERBUD S.A. otrzymał nakaz rozpoczęcia robót budowlanych przy III etapie inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu. Jest to następstwo umowy podpisanej 25 maja 2018 r. ze spółką zależną Vantage Development S.A. Wartość kontraktu wynosi 47 mln zł. 

ERBUD S.A. z kontraktami w Poznaniu i Krakowie o łącznej wartości 73 mln zł

14/08/2018

ERBUD S.A. podpisał dnia 14 sierpnia 2018 r. dwie umowy na roboty budowlane. Pierwsza z nich dotyczy budowy budynku mieszkalno-usługowego o przy ul. Smoluchowskiego 3 w Poznaniu. Druga obejmuje generalne wykonawstwo budynku handlowo-usługowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Zakopiańskiej 68 w Krakowie. Łączna wartość obu kontraktów to 72,6 mln zł.

ERBUD S.A. generalnym wykonawcą dwóch etapów osiedla Fotoplastykon w Gdańsku

01/08/2018

Spółka ERBUD podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach II oraz III etapu inwestycji deweloperskiej Fotoplastykon przy ul. Guderskiego i Flisykowskiego w Gdańsku. Wartość umowy z inwestorem, Polnord-Apartamenty Sp. z o.o. wynosi 52 mln zł.