• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
  • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
  • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
  • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
  • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
  • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

  • budownictwo kubaturowe,
  • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
  • budownictwo przemysłowe
  • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

ERBUD przebuduje elektrociepłownię Michelin w Olsztynie

15/03/2018

Konsorcjum spółek z Grupy ERBUD – ERBUD Industry Sp. z o.o. (lider) i ERBUD S.A. – podpisało z Michelin Polska S.A. kontrakt na przebudowę elektrociepłowni w Olsztynie, w tym na wykonanie nowej kotłowni gazowej. Umowa opiewa na kwotę 38,2 mln złotych.

ERBUD S.A. przejęła niemiecką spółkę IVT Weiner + Reimann GmbH

27/02/2018

Dnia 27 lutego 2018 roku ERBUD S.A. podpisała umowę nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH. Wartość transakcji wyniosła 8,5 mln euro. To największa w Polsce akwizycja zagranicznego podmiotu działającego w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

ERBUD S.A. zamierza przejąć niemiecką spółkę IVT

15/02/2018

ERBUD S.A. – wiodąca polska firma budowlana – uzgodniła warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu. Przejęcie podmiotu z Zagłębia Ruhry będzie największą w Polsce akwizycją w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.