• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
  • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
  • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
  • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
  • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
  • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER

Grupa ERBUD rozwija swoją działalność od 1990 roku. Posiada bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Jest jedną z największych, polskich, rodzinnych grup budowlanych. ERBUD S.A. jako generalny wykonawca realizuje projekty biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, medyczne, hotelowe oraz użyteczności publicznej. Grupa ERBUD prowadzi działalność na rynkach Unii Europejskiej: polskim, niemieckim, belgijskim, francuskim i holenderskim.

Działalność Grupy jest realizowana w segmentach:

  • budownictwa kubaturowego,
  • budownictwa inżynieryjno-drogowego,
  • budownictwa i serwisu dla przemysłu oraz energetyki.

Poza główną działalnością, czyli budownictwem kubaturowym spółki Grupy ERBUD realizują farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz projekty drogowe i inżynieryjne. Budują i serwisują obiekty przemysłowe i energetyczne.
Wśród ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Działalność Grupy cechują jakość i terminowość realizacji projektów oraz wysokie standardy etyczne. ERBUD posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów. Pracownicy są objęci systemem szkoleń i kursów sukcesywnie podnoszących kwalifikacje. Ich rozwój zawodowy jest wzmacniany także poprzez system awansów wewnętrznych. Absolutnym priorytetem w działalności Grupy jest przestrzeganie zasad BHP oraz norm ISO i AQAP. Do realizowanych projektów wprowadzane są innowacyjne i ekologiczne technologie. Oprócz priorytetów biznesowych Grupa, jako odpowiedzialny społecznie partner angażuje się w działalność charytatywną, mając na uwadze potrzeby i wartości płynące z koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. W roku 2015, po 25 latach działalności spółki ERBUD,  została powołana Fundacja ERBUD WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka. Fundacja ERBUD wspiera wychowanków domów dziecka, którzy będąc u progu dorosłości stają przed szeregiem problemów związanych z usamodzielnieniem się.

Od 2007 roku spółka ERBUD jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

NOWE LOGO SPÓŁEK GRUPY ERBUD

Wybrane realizacje
Aktualności

ERBUD z sukcesem zakończył budowę Galerii Młociny

23/05/2019

Otwierana dziś Galeria Młociny została zrealizowana przez ERBUD S.A. zgodnie z wymaganym przez Inwestora terminie. Obiekt, który powstał na warszawskich Bielanach, jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w stolicy i jednym z największych w Polsce.

GWI z Grupy ERBUD wybuduje kompleks dla seniorów w Düren

16/05/2019

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowy z PflegeQuartier Düren GmbH na roboty budowlane przy realizacji kompleksu dla seniorów Neue Jülicher w Düren. Łączna wartość umów wynosi 14,8 mln euro. 

ERBUD wybuduje dla platformy Resi 4 Rent

15/05/2019

ERBUD S.A. podpisała ze spółką z Grupy Echo Investment umowę na generalne wykonawstwo budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Suwak 13 w Warszawie. Wartość kontraktu to 33,3 mln złotych. Gotowy budynek wejdzie do Resi 4 Rent – pierwszej w Polsce instytucjonalnej platformy mieszkań na wynajem.