Erbud

2019

Tydzień bezpieczeństwa 2019

Hasło przewodnie: Nigdy nie idź na skróty.

 • 2795 pracowników własnych i firm podwykonawczych
 
Najważniejsze aktywności:
 • Mistrzostwa w udzielaniu I pomocy 
 • Prelekcje Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Pokazy elektronarzędzi oraz bezpiecznego ich użytkowania
 • Prezentacje budów oraz pokazy jednostek sprzętowych dla uczniów szkół podstawowych
 • Konkursy plastyczne dla dzieci
 • Kwadranse BHP, m.in.: prace wykończeniowe, prace pod ruchem, praca na wysokości, prace transportowe z użyciem maszyn, użytkowanie ŚOI, gospodarka odpadami, bezpieczna praca z rusztowań, użytkowanie maszyn, bezpieczna praca na rusztowaniach przejezdnych i in.
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznej realizacji prac w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
 • Przeglądy i zastosowanie sprzętu PPOŻ – próbne ewakuacje pracowników z biura
 • Pokazy m.in.: bezpiecznej pracy na wysokości
 • Próbne ewakuacje z terenu budowy
 • Pokazy sprzętu BHP
 • Prezentacje dotyczące m.in. zasad bezpiecznego użytkowania podestu roboczego do prac na wysokości, systemów zabezpieczających
 • Przeglądy ŚOI
 • Symulacja ewakuacji poszkodowanego z żurawia wieżowego