Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2020

22/07/2020 Raport bieżący nr 36/2020 (godz. 14:50)

Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

więcej >
20/07/2020 Raport bieżący nr 35/2020 (godz. 18:32)

Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży – podsumowanie

więcej >
14/07/2020 Raport bieżący nr 34/2020 (godz. 17:45)

Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk.

więcej >
14/07/2020 Raport bieżący nr 33/2020 (godz. 16:26)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,9 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

więcej >
01/07/2020 Raport bieżący nr 31/2020 (godz. 17:40)

Podjęcie przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

więcej >
30/06/2020 Raport bieżący nr 31/2020 (godz. 17:29)

Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.

więcej >
30/06/2020 Raport bieżący nr 30/2020 (godz. 16:06)

Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

więcej >