Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2020

25/09/2020 Raport bieżący nr 51/2020 (godz. 16:25)

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Alior Bank S.A. z siedzibą Warszawie. 

więcej >
16/09/2020 Raport bieżący nr 50/2020 (godz. 18:12)

Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.

więcej >
15/09/2020 Raport bieżący nr 49/2020 (godz. 14:21)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.

więcej >
04/09/2020 Raport bieżący nr 48/2020 (godz. 15:30)

Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 4 września 2020 roku.

więcej >
04/09/2020 Raport bieżący nr 47/2020 (godz. 15:25)

Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

więcej >
04/09/2020 Raport bieżący nr 46/2020 (godz. 15:20)

Powołanie nowego Członka Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) 

więcej >
02/09/2020 Raport bieżący nr 45/2020 (godz. 15:17)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 70,75 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w Stanie Fit-Out we Wrocławiu.

więcej >