Erbud

Centrum Biurowo - Usługowe Mangalia w Warszawie

KONTRAKT Centrum Biurowo - Usługowe Mangalia w Warszawie
INWESTOR Arkady Sobieskiego Sp. z o.o. S.K A.
TERMIN REALIZACJI 30.12.2016.
KUBATURA m³ 54907,06
POWIERZCHNIA m² 13242,30
ZAKRES PRAC Projekt realizowany w systemie Generalnego Wykonawstwa. W ramach realizacji umowy wybudowany zostanie budynek biurowo-usługowy Mangalia z częścią usługową oraz garażem podziemnym. Zakres prac przewiduje również kompleksowe zagospodarowanie terenu.

 

zobacz pozostałe