Erbud

Budynek mieszkalny wielorodzinny JARDIN BEMOWO

KONTRAKT Budynek mieszkalny wielorodzinny JARDIN BEMOWO
INWESTOR BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA SP. Z O. O., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
TERMIN REALIZACJI 2016.03 - 2017.07
KUBATURA m³ 26.696
POWIERZCHNIA m² 7.729
ZAKRES PRAC Kompleksowa budowa obiektu mieszklanego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, zlokalizowany będzie w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303. Liczba mieszkań: 82. Zakres prac obejmuje roboty konstrukcyjne, wykończeniowe i instalacyjne w budynku oraz roboty drogowe  i zieleniarskie. W ramach zamówienia zostaną wykonane również zewnętrzne sieci sanitarne i elektryczne.

 

zobacz pozostałe