Erbud

Nowy Gaj, Budowa budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu

KONTRAKT Nowy Gaj, Budowa budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu
INWESTOR VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIESZKANIA XII sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, 
TERMIN REALIZACJI 79 tygodni od dnia doręczenia Nakazu Rozpoczęcia. Nakaz rozpoczęcia budowy Budynku B ma zostać wydany do dnia 31.03.2016. Nakaz rozpoczęcia budowy Budynku A - ma zostac wydany do dnia 31.12.2016
KUBATURA m³ część nadziemna:  68 961
część podziemna: 34 828
POWIERZCHNIA m² 26 405 - powierzchnia użytkowa łącznie
ZAKRES PRAC Realizacja w systemie Generalnego Wykonawstwa obejmuje m.in.:  budowę budynku mieszkalnego oznaczonego w dokumentacji jako budynek A oraz budynek B wraz z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią

 

zobacz pozostałe