Erbud

Login City

KONTRAKT Login City
INWESTOR VD spółka z ograniczona odpowiedzialnością Mieszkania XIV sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44
TERMIN REALIZACJI 05.01.2017 - 30.05.2018
KUBATURA m³ 65 396                     
POWIERZCHNIA m² 21 584
ZAKRES PRAC Realizacja inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowaną częścią biurową, usługową, garażem nadziemnym i podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji.

 

zobacz pozostałe