Erbud

Szpital wielospecjalistyczny z blokiem operacyjnym w Katowicach

KONTRAKT Szpital wielospecjalistyczny z blokiem operacyjnym w Katowicach
INWESTOR CMC Geo Projekt 2 sp. z o. o. sp. Komandytowa
TERMIN REALIZACJI

Etap I: 2013.07-2014.12

Etap II: 2014.10-2015.12

KUBATURA m³

Etap I: 60.927

Etap II: 43.604

ZAKRES PRAC Budowa Szpitala wielospecjalistycznego z blokiem operacyjnym wraz z garażem podziemnym wielostanowiskowym oraz instalacjami wewnętrznymi, instalacją zewnętrzną oświetlenia terenu, infrastrukturą komunikacyjną i techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu, zielenią i małą architekturą.

 

zobacz pozostałe