Erbud

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Lubińskiej / Legnickiej we Wrocławiu

KONTRAKT Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Lubińskiej / Legnickiej we Wrocławiu
INWESTOR VD Sp. z o. o. Mieszkania XVIII Sp. K. 
TERMIN REALIZACJI 04.2019 - 12.2020
KUBATURA m³ 93 373
POWIERZCHNIA m² 28 383
ZAKRES PRAC Budowa w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (11 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne). Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Realiozacja małej architektury, zieleni oraz budowli towarzyszących, a także układu komunikacyjnego wraz z  niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji niedrogowej, przy ul. ul. Lubińskiej / Legnickiej we Wrocławiu. 

 

zobacz pozostałe