Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

Kodeks dobrych praktyk

Erbud S.A. w czasie całej swojej dotychczasowej działalności funkcjonuje i zarządzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13 października 2015 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Opracowany zbiór zasad obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Od tego dnia spółka Erbud S.A. kieruje się wytycznymi opracowanymi przez Radę Giełdy we wspomnianym zbiorze.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.gpw.pl „Przyjęty zbiór Dobrych Praktyk 2016 jest wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego. Do prac w Komitecie zostały zaproszone następujące instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polski Instytut Dyrektorów. W pracach Komitetu brali udział również: Paweł Gładysz, Leszek Koziorowski, Andrzej S. Nartowski, Andrzej Sołdek, Krzysztof Szułdrzyński. Pracami komitetu kierowała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW przy wsparciu Janusza Sochańskiego z Działu Emitentów GPW.”

Pliki do pobrania
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 174,993 kb
    pobierz
  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 96,747 kb
    pobierz