Aktualności

Agnieszka Głowacka w Zarządzie ERBUD S.A.

Pani Agnieszka Głowacka została powołana na nowego  Członka Zarządu ERBUD S.A. Uchwałą Rady Nadzorczej z  23  maja br. Agnieszka Głowacka obejmie nowe stanowisko z dniem 1 czerwca 2017 r. Będzie odpowiedzialna za politykę finansową Grupy. Pani Agnieszka  Głowacka jest związana z Grupą od 1998 roku pełniąc funkcję Dyrektora ds.  Finansów. Decyzja o powiększeniu Zarządu, to odpowiedź na stały rozwój i rosnący portfel zamówień ERBUD-u.

Zawsze wychodziliśmy z założenia, że największym naszym aktywem są ludzie. Współpraca z Panią Agnieszką Głowacką, wieloletnią Dyrektor Finansową, która bardzo aktywnie pracowała m.in. nad wejściem spółki na giełdę i zna doskonalone firmę, przyczyniła się do wielu sukcesów ERBUD-u, w tym do naszego awansu do budowlanej ekstraklasy – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes ERBUD S.A.

ERBUD od początku budował swoją silną pozycję rynkową na fundamencie najwyższej jakości – zarówno w obszarze obsługi kontraktów i ich wykonania jak i  zarządzania szybko rosnącą organizacją. Jednomyślna decyzja Rady Nadzorczej aby powołać Panią Agnieszkę Głowacką na nowego Członka Zarządu niewątpliwie przyniesie ze sobą wiele korzyści. Wiedza i  doświadczenie które posiada, jeszcze bardziej wzmocnią nasze kompetencje zarządcze w obszarze finansów – dodaje Prezes Grzeszczak.

Decyzja obecnych Członków Zarządu, w tym właścicieli oraz Rady Nadzorczej to dla mnie zaszczyt i wyzwanie. Cieszę się, że jeszcze intensywniej będę mogła uczestniczyć w rozwoju Grupy i wspierać realizację naszych przedsięwzięć biznesowych – mówi Agnieszka Głowacka.

Agnieszka Głowacka ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale ekonomii i zarządzania specjalność finanse. Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej.
W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego. Ukończyła kurs i zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 1998 roku związana z firmą ERBUD. Bardzo efektywnie przyczyniła się sukcesu debiutu spółki na GPW w 2007 roku. Zasiada także w Radach Nadzorczych spółek: PBDI S.A. oraz Erbud Industry Sp. z o.o.

Stworzyła zakres procedur finansowych obowiązujących w firmie. Realizowała emisję obligacji korporacyjnych w wysokości 52 mln zł.
Zajmuje się kreowaniem polityki finansowej oraz nawiązaniem współpracy z  instytucjami finansowymi. Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy. Jest także odpowiedzialna za politykę kontrolingową w grupie kapitałowej.

Przez cały czas Agnieszka Głowacka związana jest z UMK w Toruniu i zasiada w  Radzie Biznesu stworzonej przy wydziale zarządzania.  Od kilku lat bierze czynny udział w kongresach dyrektorów finansowych jako m.in. panelista i moderator. W  2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up'y.

Prywatnie zaangażowana we wspieranie dzieci z chorobą nowotworową.
Jest także Mentorem w  Fundacji ERBUD Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka.