Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polityka społeczna i sponsoringowa

W Grupie ERBUD działalność społeczną i sponsoringową traktujemy jako coś, co tworzy naszą strategię rozwoju w dłuższej perspektywie.

ZAŁOŻENIA

Budownictwo nie jest obszarem działającym w próżni, wręcz przeciwnie – ma ono bezpośredni wpływ na zmiany, jakie zachodzą w przestrzeni. My pragniemy być motorem napędowym zmian pozytywnych.

Chcemy być postrzegani nie tylko jako profesjonalny partner biznesowy, ale także jako organizacja dbająca o społeczność i środowisko. Dajemy szansę młodym ludziom, inspirując ich do aktywnego działania. Pomagamy, bo czujemy na sobie odpowiedzialność.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ I SPOŁECZNEJ

 • Wspieranie rozwoju szkolenictwa zawodowego
 • Rozwój pracowników
 • FUNDACJA ERBUD - WSPÓLNE WYZWANIA IM. ERYKA GRZESZCZAKA
 • Inicjatywy partnerów
 1. Działalność sponsoringowa i społeczna w obszarach biznesowych, w których działają spółki Grupy ERBUD.
  W ten sposób promujemy działalność biznesową spółek Grupy. Wspieramy społeczności lokalne, aktywności sportowe i kształcenie kadr.

 2. Działalność sponsoringowa i społeczna w porozumieniu z partnerami biznesowymi Grupy ERBUD.
  Tworzymy pożądany wizerunek i podkreślamy prestiż marek należących do naszej Grupy. Udzielamy poparcia dla aktywności sportowych i charytatywnych naszych partnerów.

 3. Angażowanie się w działania dla Fundacji ERBUD - WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka.
  Istotą tej organizacji jest niesienie pomocy młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy ich w okresie wchodzenia w dorosłość. Opieką Fundacji otoczeni są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka. Działamy w formule wolontariatu pracowniczego. Mentorzy, czyli pracownicy naszej Grupy, obejmują troską wychowanka, który pozostaje w pieczy zastępczej.

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Chcemy budować spójny, właściwy wizerunek całej Grupy ERBUD i jej poszczególnych spółek. Pokazujemy w ten sposób, że nasza polityka biznesowa jest nie tylko profesjonalna, ale też odpowiedzialna i nastawiona na potrzeby społeczne, lokalne.

Zależy nam także na wypromowaniu Grupy i jej marek wśród potencjalnych partnerów biznesowych. Wspieramy więc poszczególne działania promocyjno-handlowe.

Dbamy o to, by dotrzeć z przekazem do ważnych dla nas środowisk, podkreślając znaczenie naszych inicjatyw. Liczy się dla nas uznanie opinii publicznej. Tym samym pragniemy budować dobrą reputację ERBUD.

ZASIĘG PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Skupiamy się na spółkach wchodzących w skład Grupy ERBUD. Wspieramy inicjatywy lokalne oraz ogólnokrajowe.

NA CO ZWRACAMY UWAGĘ PRZY SPONSORINGU?

Podczas naszych akcji sponsoringowych i społecznych nie używamy treści, które mogą obrażać i dyskryminować jakiekolwiek grupy. Obce są nam negatywne emocje. Nie nadużywamy zaufania naszych odbiorców.

Grupa ERBUD nie angażuje się w wydarzenia, które mogą przynieść szkody środowiskowe lub inne. Nie angażujemy się ponadto w projekty o charakterze politycznym, sprzyjające dyskryminacji, nawiązujące do uzależnień, naruszające normy społeczne.

Przyjęte zasady etyczne są zgodne z zapisami polskiego prawa.