USŁUGI OPERATION & MAINTENANCE

W ramach oferowanych usług w sektorze energetyki odnawialnej ONDE rozwinęło O&M, które stanowią wsparcie dla inwestorów.

Jak to działa?

Wykwalifikowany personel oraz nowoczesne przyrządy pomiarowe i diagnostyczne pozwalają zapewnić wysoką niezawodność pracy powierzonych spółce do eksploatacji farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Zakres usług O&M:

  • Stały zdalny monitoring pracy farm wiatrowych i fotowoltaicznych
  • Czynności łączeniowe planowane oraz interwencyjne
  • Pełna koordynacja prac serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  • Okresowe oględziny pracujących farm
  • Planowane kompletne przeglądy farm fotowoltaicznych i wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi, systemów kontroli dostępu i CCTV
  • Prace eksploatacyjne związane z utrzymaniem ruchu elektrycznego farmy
  • Utrzymanie terenów zielonych
  • Mycie modułów fotowoltaicznych
Wróć do pełnej oferty OZE