BHP

Polityka BHP

PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO
Polityka BHP to kluczowy element naszej strategii.

Chcemy zagwarantować pełne bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych przy realizacji inwestycji. To dla nas podstawa. Celem takiej polityki jest zniwelowanie do zera liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych.

Politykę bezpieczeństwa realizujemy przez siedem kluczowych punktów:

 1. Planowanie bezpieczeństwa pracy.
 2. “Nie” dla kompromisów w kwestii bezpieczeństwa.
 3. Uświadomienie sobie, że inwestycje budowlane bez wypadków są możliwe.
 4. Rozwijanie kultury bezpieczeństwa wśród wykonawców.
 5. Promowanie postaw przywództwa w BHP, niezależnie od stanowiska.
 6. Doskonalenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
 7. Jednakowe standardy bezpieczeństwa wszędzie. 
Standardy bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO WG ERBUD
Siła jednolitych standardów

Wszystkich Partnerów realizujących prace przy projektach Grupy ERBUD obligują nasze standardy bezpieczeństwa oraz zasady Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Nasze systemy zarządzania BHP są zgodne z normą:
ISO 45001:2018

Certyfikaty

CERTYFIKAT ISO 45001
Bezpieczeństwo to nasza wizytówka

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce działamy zgodnie z postanowieniami międzynarodowej normy ISO 45001.

Nasze systemy zarządzania BHP są zgodne z normami:

1. ISO 45001:2018.

Otrzymane nagrody

Otrzymane certyfikaty

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 45001:2018
QMS (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

QMS (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ISO 9001:2015
QMS (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

QMS (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

AQAP 2110:2016
EMS (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM) – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

EMS (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM) – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

ISO 14001:2015
Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji <br> w ERBUD S.A.

Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji
w ERBUD S.A.

Wymagania dla podwykonawców

Bezpieczeństwo podwykonawców to dla nas priorytet. Już na etapie tworzenia oferty informujemy ich o naszych wymaganiach i obowiązujących standardach.

Dostępne są one na stronie: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

Realizacja polityki bezpieczeństwa

Jak weryfikujemy podwykonawców?

 1. OFERTOWANIE: przekazujemy warunki BHP i sporządzamy analizę prac, wraz z ich harmonogramem. 
 2. NEGOCJACJE I UMOWA: rozmawiamy na temat kwalifikacji pracowników, technologii, zaplecza socjalnego itd.
 3. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI: opracowujemy plan BIOZ, sporządzamy IBWIR i ORZ, weryfikujemy badania lekarskie i uprawnienia, przeprowadzamy szkolenie informacyjne.
 4. REALIZACJA: aktualizujemy na bieżąco dokumentację, reagujemy na zgłoszenia wypadkowe, organizujemy narady koordynacyjne itd. 
Nagrody i wyróżnienia

Nasze standardy bezpieczeństwa docenili specjaliści i niezależne instytucje.

Bardzo ważny jest dla nas konkurs „Buduj bezpiecznie”, organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest wyłonienie firm, które szczególnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Szczególnie istotne dla naszej Grupy są też nagrody w konkursach inwestorów. W 2016 roku przyznano nam laur “Bezpieczny wykonawca EDF Toruń”. To jedno z wielu wyróżnień nadanych naszym pracownikom za podejście do bezpieczeństwa na inwestycjach EDF. W 2016 roku ERBUD International Sp. z o. o. został dwukrotnie uznany za„najlepszego podwykonawcę miesiąca” na terenie rozbudowy Rafinerii Total w Antwerpii. Dwaj nasi pracownicy zostali nagrodzeni imiennie za szczególną troskę o bezpieczeństwo.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Od 2015 roku aktywnie działamy w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Jest to inicjatywa trzynastu czołowych firm z branży budowlanej. Nasze zrzeszenie dąży do tego, by całkowicie wyeliminować wypadki zawodowe.

Opracowujemy wspólne rozwiązania i standardy BHP. Obowiązują one pracowników i podwykonawców. Porozumienie daje nam możliwość wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa.

Podobną rolę odgrywa “małe porozumienie”, przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, nastawione na współpracę firm z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pragniemy, poprzez uczestnictwo w tym gremium, promować właściwe praktyki na budowach w regionie (i nie tylko).

„Nigdy nie idź na skróty”

Hasło przewodnie

„Nigdy nie idź na skróty”

 • 2594 pracowników i firm podwykonawczych.
 • 201 wydarzeń i pokazów na budowach.

Najważniejsze aktywności:

 • szkolenia z bezpiecznej pracy na rusztowaniach, podnośnikach nożycowych i teleskopowych,
 • instruktaże prawidłowego użycia apteczki środowiskowej,
 • kwadranse BHP,
 • pokazy i instruktaże pracy na wysokości, w tym zasady użytkowania SOI (które chronią przed upadkiem),
 • szkolenia z bezpiecznego montażu systemów szalunkowych,
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 • instruktaże gaszenia pożarów,
 • prezentacje naszych budów i sposobów ich zabezpieczenia dla uczniów szkół technicznych,
 • pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP.

Hasło przewodnie

"BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA. WSZYSTKIM”.

 • 32 lokalizacje, w których działaliśmy podczas Tygodnia Bezpieczeństwa,
 • 3557 pracowników i firm podwykonawczych.

Najważniejsze aktywności:

 • pokazy i instruktaże pracy na wysokości, w tym zasady użytkowania SOI (które chronią przed upadkiem),
 • szkolenia z bezpiecznego montażu systemów szalunkowych,
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 • instruktaże gaszenia pożarów,
 • wykłady Państwowej Inspekcji Pracy,
 • przegląd elektronarzędzi,
 • prezentacje naszych budów i sposobów ich zabezpieczenia dla uczniów szkół technicznych,
 • pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP,
 • szkolenia z bezpiecznej pracy na rusztowaniach, podnośnikach nożycowych i teleskopowych,
 • instruktaże prawidłowego użycia apteczki środowiskowej,
 • kwadranse BHP.

Relacja foto:

Bezpieczeństwo Podaj Dalej

Hasło przewodnie

Bezpieczeństwo Podaj Dalej

 • 26 lokalizacji, w których działaliśmy podczas Tygodnia Bezpieczeństwa,
 • 4300 pracowników własnych i firm podwykonawczych

Najważniejsze aktywności:

 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 • pokazy ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej,
 • ćwiczenia z użycia gaśnic,
 • szkolenia z bezpiecznego montażu i demontażu systemów szalunkowych,
 • bezpieczna praca na wysokości – zabezpieczenia systemowe oraz indywidualne,
 • ewakuacja pracowników z placu budowy oraz biurowca,
 • przegląd elektronarzędzi,
 • spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy,
 • pokazy i ćwiczenia prawidłowego użycia środków ochrony osobistej.
Włącz myślenie – planuj i reaguj

Hasło przewodnie

Włącz myślenie – planuj i reaguj

 • 45 lokalizacji w ERBUD S.A.
 • 3600 pracowników własnych i firm podwykonawczych

Najważniejsze aktywności:

 • szkolenia poświęcone m. in. pierwszej pomocy, ewakuacji z placu budowy, użycia gaśnic,
 • szkolenia dotyczące indywidualnych środków ochrony,
 • pokazy z udziałem straży pożarnej,
 • wykłady „Stop wypadkom”,
 • Lustro Odpowiedzialności oraz tablice ze zdjęciami najbliższych (z podpisem „Dla kogo pracuję  bezpiecznie?”),
 • prezentacje zasad rozładunku/wyładunku, montażu szalunków, siatek zabezpieczających, użycia elektronarzędzi itd.,
 • prezentacje naszych budów i sposobów ich zabezpieczenia dla uczniów szkół technicznych.
Bezpieczeństwo – Wspólna Sprawa

Hasło przewodnie

Bezpieczeństwo – Wspólna Sprawa

 • 77 lokalizacji w Grupie ERBUD
 • 5500 pracowników własnych i firm podwykonawczych

Najważniejsze aktywności:

 • pokazy straży pożarnej obejmujące nie tylko gaszenie pożarów, ale także m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji osób rannych i poszkodowanych w konkretnych sytuacjach (np. po upadku do studzienki, wykopu, upadku z wysokości bądź na pręt zbrojeniowy),
 • pokazy i instruktaże pracy na wysokości, w tym zasady użytkowania SOI (które chronią przed upadkiem) oraz elektronarzędzi,
 • szkolenia użytkowania SOI (okulary, ochronniki słuchu, ubranie chemoodporne, ochrony układu oddechowego i inne),
 • szkolenia z bezpiecznego montażu systemów szalunkowych,
 • szkolenia z bezpiecznego rozładunku przy udziale HDS,
 • szkolenia z pierwszej pomocy,
 • instruktaże gaszenia pożarów,
 • wykłady Państwowej Inspekcji Pracy.