Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

ŁAD KORPORACYJNY

Pragniemy podkreślić, że od początku istnienia i przez cały okres działalności, ERBUD S.A. funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa.

W październiku 2015 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. ERBUD SA kieruje się tymi wytycznymi.

  • Spółka
    notowana na:
    Giełda Papierów Wartościowych
  • Spółka
    należy do:
    Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych