Grupa kapitałowa

ERBUD

Budownictwo
kubaturowe

ERBUD S.A.

Oddział Warszawa
Oddział Toruń
Oddział Wrocław
Oddział Szczecin
Oddział Kraków
Oddział Rzeszów
Oddział Budownictwa Hydrotechnicznego

GWI GmbH

100%

ERBUD International Sp. z o.o.

100%

ERBUD
Operations
Sp. z o.o.

100%

JV WMER Matoc
Sp. z o.o.

100%

Budownictwo inżynieryjno-drogowe

ONDE S.A.

61%

Budownictwo i serwis dla przemysłu oraz energetyki

ERBUD Industry Sp. z o.o.

100%
ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.
99,01%
ERBUD Industry Południe Sp. z o.o.
99,29%

IVT Weiner + Reimann GmbH

100%

IKR GmbH

100%