Grupa kapitałowa

group category

Budownictwo
modułowe

MOD21
Sp. z o.o.

98,04%

Zobacz
więcej
group category

Budownictwo
kubaturowe

ERBUD S.A.

Oddział Toruń
Dział hydrotechniczny w Gdańsku
Oddział Warszawa
Biuro techniczne w Rzeszowie
Biuro techniczne w Szczecinie
Oddział Wrocław
Biuro techniczne w Krakowie


Zobacz
więcej
MOD21 GmbH

100%

Zobacz
więcej
ERBUD
International
Sp. z o.o.

100%

Zobacz
więcej
JV WMER
Matoc
Sp. z o.o.

50%

Zobacz
więcej
group category

Budownictwo
inżynieryjno
-drogowe
i energetyka
odnawialna

ONDE
S.A.

60,7%

Zobacz
więcej
group category

Budownictwo
i serwis
dla przemysłu
oraz energetyki

ERBUD
Industry Centrum
Sp. z o.o.

99,23%

Zobacz
więcej
ERBUD Holding Deutschland GmbH

100%
IKR GmbH
100%
IVT Weiner + Reimann GmbH
100%

Zobacz
więcej
ERBUD Shared Services

100%