Grupa kapitałowa

group category

Budownictwo
modułowe

MOD21

100%

Zobacz
więcej
group category

Budownictwo
kubaturowe

ERBUD S.A.

Oddział Warszawa
Oddział Toruń
Oddział Wrocław
Oddział Szczecin
Oddział Kraków
Oddział Rzeszów
Oddział Budownictwa Hydrotechnicznego

Zobacz
więcej
GWI GmbH

100%

Zobacz
więcej
ERBUD
International
Sp. z o.o.

100%

Zobacz
więcej
JV WMER
Matoc
Sp. z o.o.

50%

Zobacz
więcej
group category

Budownictwo
inżynieryjno
-drogowe
i energetyka
odnawialna

ONDE
S.A.

61%

Zobacz
więcej
group category

Budownictwo
i serwis
dla przemysłu
oraz energetyki

ERBUD
Industry
Sp. z o.o.

100%
ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.
99,01%
ERBUD Industry Południe Sp. z o.o.
99,29%

Zobacz
więcej
IVT Weiner
+ Reimann
GmbH

100%

Zobacz
więcej
IKR GmbH

100%

Zobacz
więcej