Inicjatywy prośrodowiskowe

Inicjatywy proekologiczne

INICJATYWY PROEKOLOGICZNE

Podejmujemy działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej współpracowników oraz lokalnej społeczności.

Aktywnie uczestniczymy w edukowaniu, prezentując swoje kompetencje w praktycznych działaniach nie tylko na budowach, ale i najbliższym otoczeniu.

Mamy tylko jedną Ziemię

"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas"

Te ważne słowa nie dotyczą już tylko pojedynczych osób, ale i całego biznesu. Dziś to duże firmy mają kluczowy wpływ na powstawanie śladu węglowego, zanieczyszczanie wód, produkcję ton śmieci. A firmy z sektora budowlanego mają szczególnie dużo za uszami w tym zakresie.

Musimy zdawać sobie sprawę z wpływu jaki mamy na otoczenie zarówno w skali mikro jak i makro. Każdy z nas.

ERBUD

ERBUD przeszedł już na dobrą stronę mocy.

ERBUD przeszedł już na dobrą stronę mocy.

Podjęliśmy i wciąż podejmujemy kolejne działania, dzięki którym możemy powiedzieć o sobie "zielona firma". A wiadomo, że firma to ludzie!

Zobaczcie jak na skalę lokalną działają ludzie w Erbudzie!

Każdy z naszych oddziałów zaproponował, a następnie wdrożył w życie inicjatywę na rzecz środowiska. Celem akcji było przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników.

Oddział Wrocław

Zakomunikował, że buduje nie tylko dla ludzi. Pokazując, że to nie są tylko puste słowa, zespół stworzył sieć hoteli dla braci mniejszych.

Spokojne miejsce do zamieszkania i założenia rodziny w postaci karmników i budek lęgowych dla ptaków oraz hotele dla owadów powstały w okolicy inwestycji realizowanych przez wrocławski oddział ERBUD.

Oddział Rzeszów

"Proekologiczne wariactwa dla ptactwa", czyli budki lęgowe oraz karmniki ma na swoim koncie również oddział Rzeszów, który przy okazji ujawnił się jako niekwestionowany lider w uzupełnianiu drzewostanu.

Nie chodzi tu o nasadzenia zastępcze, czy inaczej zwane kompensacyjne, bo te są naszym obowiązkiem prawnym jako generalnego wykonawcy, do którego jesteśmy zobligowani po wycinkach wynikających z budów.
Nasadzenia dokonali pracownicy biura oddziału oraz pracownicy budowy w Dęblinie, budiwy Szpitala w Zabrzu oraz budowy Szklarni w Lublinie.

Oddział Szczecin

Całkowicie zrezygnował z używania jednorazowych talerzy oraz sztućców, w biurze zamontowano tablice suchościeralne, by ograniczyć zużycie papieru i wdrożony został program segregacji produkowanych odpadów.

Dodatkowo pracownicy udekorowali biuro roślinami, dobranymi pod kątem oczyszczania powietrza.

Oddział Toruń

Zadbał o przestrzeń przyjazną dla pszczół. Pracownicy posiali łączkę kwiatową i zbudowali ule, do których profesjonalny pszczelarz sprowadził owady.

Oddział Warszawa

Powstał ogród społeczny dla szkoły specjalnej. Strefa relaksu i aktywności ruchowej dla dzieci z podstawówki.

Stołeczne budowy stworzyły donice oraz ławeczki, zakupione zostały rośliny zarekomendowane przez ogrodnika, stosownie do potrzeb i możliwości uprawnych uczniów i nauczycieli, a pracownicy oddziału poprowadzili zajęcia w formie mini warsztatów dla uczniów szkoły, które dotyczyły pielęgnacji posadzonych roślin.

Aby zminimalizować skutki naszej działalności

Aby zminimalizować skutki naszej działalności na otaczające nas środowisko naturalne, stosujemy szereg rozwiązań dla ochrony fauny i flory:

Zabezpieczenia drzew i krzewów, w miejscach, gdzie występuje ryzyko ich uszkodzenia stosując zasady:

  • Drzewa i krzewy rosnące w skupiskach − stosowanie wygrodzenia zbiorowego (obarierowanie systemowe, wygrodzenia panelowe, wygrodzenia siatkowe), 
  • Drzewa i krzewy rosnące pojedynczo − stosowanie zabezpieczeń przypniowych (osłony przypniowe drewniane lub gumowe).

Do wykonania zabezpieczeń przypniowych drzew często wykorzystujemy zużyte materiały, nienadające się już do użycia jako zabezpieczenie na placu budowy.

Dodatkowe wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, które mają na celu ochronę płazów i innych małych zwierząt.

Miejsca do mycia kół pojazdów i maszyn opuszczających teren budowy z zamkniętym obiegiem wody.

Dwie kolumny ze zdjęciami
druga kolumna