Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

RÓWNOWAGA FINANSOWA
Siła efektywnych inwestycji.

Zachowujemy równowagę pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy, a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków. Dzięki temu łączymy stabilizację ze zrównoważonym rozwojem.

Celem tej polityki jest umożliwienie akcjonariuszom ERBUD S.A. („Spółka”) oceny, co do realizowania długofalowego programu inwestycyjnego, w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.

---

Zarząd Spółki informuje, że z powodu pandemii koronawirusa COVID-19, podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 11.03.2019 roku. Spółka poinformuje o powrocie do stosowania polityki dywidendy.