Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

RÓWNOWAGA FINANSOWA
Siła efektywnych inwestycji.

Zachowujemy równowagę pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy, a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków. Dzięki temu łączymy stabilizację ze zrównoważonym rozwojem.

Celem tej polityki jest umożliwienie akcjonariuszom ERBUD S.A. („Spółka”) oceny, co do realizowania długofalowego programu inwestycyjnego, w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.

---

Przyjęta przez spółkę polityka dywidendy, z powodu pandemii COVID-19 została zawieszona na okres 06.04.2020 – 28.02.2021.