FARMY FOTOWOLTAICZNE

Elektrownie słoneczne tworzą zespoły urządzeń, które przekształcają energię promieniowania słonecznego, zaliczają do odnawialnych źródeł energii, na energię cieplną lub elektryczną.

Jak to działa?

Do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego wykorzystuje się panele, w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne.

Dane dotyczące rozwoju fotowoltaiki w Polsce (zebrane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV i redakcję GLOBEnergia) wskazują że, przyrost mocy pochodzącej z instalacji PV w roku 2018 wzrósł prawie sześciokrotnie niż w roku 2017.

Systemy fotowoltaiczne są coraz częściej wykorzystywane zarówno w pojedynczych gospodarstwach domowych, jak i dużych przedsiębiorstwach.

Zakres usług ONDE obejmuje projekty wykonawcze oraz dostawę i montaż:

  • Konstrukcji wsporczej
  • Modułów fotowoltaicznych
  • Inwerterów PV
  • Stacji transformatorowej
  • Wykonanie i montaż układów pomiarowo – rozliczeniowych
Farma fotowoltaiczna Żuchowo
Farma fotowoltaiczna Żuchowo
Farma fotowoltaiczna Dąbrówka Królewska
Farma fotowoltaiczna Dąbrówka Królewska
Farma fotowoltaiczna Mierki
Farma fotowoltaiczna Mierki
Wróć do pełnej oferty OZE