Akcjonariat

Wykres procentowy

Wysokość kapitału zakładowego: 1.209.650,20 zł,
ilość akcji: 12.096.502