Akcjonariat

Wykres procentowy

Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836