Akcjonariat

Wykres procentowy

* ERBUD SA - Brak prawa głosu na WZA 

Wysokość kapitału zakładowego: 1.239.935,90 zł,
ilość akcji: 12.399.359