Raporty bieżące i okresowe

ERBUD

RAPORT ESG GRUPY ERBUD 2022

RAPORT ESG GRUPY ERBUD 2022

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pierwszym raportem ESG. W sprawozdaniu za rok 2022 przedstawiamy nasze cele, mówimy o zarządzaniu wpływem i opisujemy działania podejmowane przez Grupę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przeglądaj raport

Spółka
notowana na:

gpw

Spółka
należy do:

seg