Kalendarium

Zarząd Erbud S.A. niniejszym podaje  do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne za:

company

I kwartał 2021 r.

company

III kwartał 2021 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za:

company

I półrocze 2021 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny:

company

Erbud S.A. 2020 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne za:

company

I kwartał 2019 r.

company

III kwartał 2019 r.

company

I kwartał 2020 r.

company

III kwartał 2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za:

company

I półrocze 2019 r.

company

I półrocze 2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny:

company

Erbud S.A. 2018 r.

company

Erbud S.A. 2019 r.