Kalendarium

Kalendarium

Zarząd Erbud S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych poszczególnych lat.

Legenda
  • calendar

    Wydarzenia

  • report

    Raporty

report
Skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartał 2024 r.
report
Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za: I półrocze 2024 r.
report
Skonsolidowane raporty kwartalne za: III kwartał 2024 r.

Spółka
notowana na:

gpw

Spółka
należy do:

seg