Kalendarium

Zarząd Erbud S.A. niniejszym podaje  do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

company

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny: Erbud S.A. 2020 r.

company

Skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartał 2021 r.

company

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za: I półrocze 2021 r.

company

Skonsolidowane raporty kwartalne za: III kwartał 2021 r.

company

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny: Erbud S.A. 2019 r.

company

Skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartał 2020 r.

company

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za: I półrocze 2020 r.

company

Skonsolidowane raporty kwartalne za: III kwartał 2020 r.

company

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny: Erbud S.A. 2018 r.

company

Skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartał 2019 r.

company

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za: I półrocze 2019 r.

company

Skonsolidowane raporty kwartalne za: III kwartał 2019 r.