Fundacja

Fundacja Erbud

Fundacja ERBUD - WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka

Fundacja ERBUD - WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka

Istotą działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy będąc u progu dorosłości stają przed szeregiem problemów związanych z usamodzielnieniem się. Opieką Fundacji obejmowani są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka. Pomoc jest realizowana w formie autorskich programów Fundacji.

Pierwszy z naszych programów to Program RAZEM, który polega na indywidualnej opiece Mentora Fundacji nad wychowankiem pozostającym w pieczy zastępczej, a także po jej opuszczeniu. Naszymi Mentorami są wolontariusze, pracownicy Grupy ERBUD.

Nasz drugi program nosi nazwę Recepta na Sukces został przygotowany przez psychologów i psychoterapeutów z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą zmagającą się życiowymi problemami. Inicjatywa jest wyjątkowa, ponieważ prowadzona jest dwutorowo, obejmuje wychowawców i wychowanków domu dziecka. Wychowankowie uczestniczący w programie zdobywają umiejętności potrzebne w samodzielnym życiu, a ich wychowawcy dowiadują się jak skutecznie wspierać i motywować młodzież do bycia samodzielnym.