LIDER W BRANŻY OZE (ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII) W POLSCE

Należąca do naszej Grupy spółka ONDE jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla OZE, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

To największy generalny wykonawca farm wiatrowych w Polsce, dynamicznie budujący swoją pozycję w fotowoltaice wielkoskalowej.

Kluczowe kompetencje ONDE zaczęły rozwijać się w 2010 roku, kiedy powstała spółka PBDI S.A. specjalizująca się z budownictwie drogowo-inżynieryjnym.

Transformacja w sektorze budownictwa elektroenergetycznego, inżynieryjnego i drogowego doprowadziła do przekształcenia spółki PBDI w ONDE i dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, które w chwili obecnej generują 80% przychodów.

Dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to nasza przyszłość i cel, OZE są więc istotnym elementem wpisanym w wieloletnią strategię naszej Grupy, która jest w trakcie zielonej transformacji.

Zdjęcie
2777 MW mocy w wietrze

Wynikających z wytworzonych przez nas farm wiatrowych.454 MW mocy w słońcu

Zdobytych poprzez tworzenie farm fotowoltaicznychEksperckie doświadczenie

Zdobyliśmy realizując inwestycje różne w skali i stopniu skomplikowania, co przełożyło się na duże zaufanie wśród Inwestorów.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o  OZE (odnawialnych źródłach energii)

POZNAJ ONDE

Lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowy wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce.

Przejdź