Zielone budynki

Zielone budynki

ZIELONE BUDYNKI

Bez wątpienia branża budowlana jest sektorem energochłonnym. Jako organizacja podejmujemy szereg działań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków działalności na środowisko naturalne, stąd w naszym portfolio, coraz więcej znajduje się realizacji z kategorii tzw. zielonych budynków, czyli takich, które uzyskały certyfikaty dla ekologicznych budynków.

Pierwszy najdłużej funkcjonujący i zarazem najpopularniejszy system certyfikacji BREEAM

(Building Research Environmental Assessment Method), do tej pory, na całym świecie ponad 2,2 mln budynków uzyskało ten certyfikat. Certyfikacją mogą być objęte zarówno nowe konstrukcje, budynki aktualnie użytkowane jak i te poddawane modernizacji.

Drugim najczęściej stosowanym certyfikatem jest amerykański LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design), projektów korzystających z tego systemu certyfikacji jest już ponad 90 tysięcy. Podobnie jak w przypadku BREEAM, o certyfikat mogą się ubiegać budynki nowe i istniejące oraz całe plany zagospodarowania przestrzennego.

Oba systemy przyznawania certyfikatów są wielokryterialne

Oba systemy przyznawania certyfikatów są wielokryterialne

Czyli uwzględniają wiele aspektów, pozwalają na kompleksową ocenę inwestycji pod względem wydajności energetycznej, zastosowania bezpiecznych i przyjaznych środowisku materiałów oraz stworzenia takich warunków, aby sprzyjały zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.

Wszystkie obecne na polskim rynku systemy certyfikacji mają na celu wpłynięcie na sposób projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków tak by uzyskać równowagę pomiędzy czynnikami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Aby uzyskać status zielonego budynku, ocenie poddawane jest nie tylko wykonywanie robót zgodnie z założeniami projektowymi, a także sposób prowadzenia samej budowy obejmujący następujące czynniki:

  • Ograniczenie zużycia mediów, w tym wody, energii elektrycznej oraz stały monitoring ich zużycia przez cały czas trwania inwestycji,
  • Ograniczenie wytwarzania odpadów, selektywna zbiórka odpadów, zapewnienie odpowiedniego dla danego poziomu certyfikacji procentu odzysku odpadów wytworzonych na budowie,
  • Zabezpieczenie wszystkich cennych przyrodniczo elementów (drzew, krzewów, cieków wodnych, mokradeł),
  • Przestrzeganie wytycznych ekologa sprwującego nadzór przyrodniczy nad inwestycją,
  • Używania drewna legalnego pochodzenia,
  • Dogodna komunikacja po terenie budowy.

ERBUD

Jakie korzyści mają zielone budynki?

Jakie korzyści mają zielone budynki?

Zwiększone zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju i ekologicznym budownictwie znacznie wpłynęło na ilość wydawanych certyfikatów ale korzyści płynące z zielonych budynków są naprawdę wymierne:

Dużo niższe koszty utrzymania (nawet o 20% mniejsze w porównaniu do zwyczajnych budynków komercyjnych)

Wartość nieruchomości z certyfikatem wzrasta średnio od 4% do nawet 7,5% i zdecydowanie wolniej ją traci

Certyfikacja generuje miejsca pracy (zarówno podczas budowy jak i na późniejszym etapie wykonywania oceny)

Dużo łatwiej jest wynająć powierzchnię lub sprzedać budynek

Aspekt promocyjny i wizerunkowy

Mamy na swoim koncie już 15 inwestycji spełniających wymagania BREEAM i LEED (o łącznej kubaturze przekraczającej 4,5mln m3)

Mimo, że uzyskanie takiego "zielonego" certyfikatu wymaga dużego zaangażowania, zarówno podczas prac projektowych jak i budowy, a także zrealizowania bardzo wielu restrykcyjnych wymagań i szczegółowych, to im więcej będzie w naszym otoczeniu zielonych budynków, które są budowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i które zostały zaprojektowane tak, by ograniczać emisję CO2, tym lepiej dla naszych miast, najbliższego środowiska, a w efekcie dla nas samych.

ERBUD

Budynek biurowy w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 15

Budynek biurowy w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 15

Inwestor:

Bacilli Properties Sp. z o. o.

Okres realizacji:

07.2016 − 10.2020 r.

Kubatura:

148 620 cm3

Pow. najmu:

38 692 m2

Wartość:

115,5 mln zł netto

Certyfikat:

BREEAM poziom EXCELLENT

ERBUD

Eurocentrum Office Complex w Warszawie

Eurocentrum Office Complex w Warszawie

Inwestor:

Capital Park S. A.

Okres realizacji:

06.2012 − 12.2016 r.

Kubatura:

375 678 m3

Pow. najmu:

69 578 m2

Wartość:

357 mln zł netto

Certyfikat:

LEED poziom PLATINUM

ERBUD

Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie Szczecińskim

Inwestor:

LIDL

Okres realizacji:

07.2016 − 10.2020 r.

Kubatura:

732 589 cm3

Pow. najmu:

58 889 m2

Certyfikat:

LEED poziom GOLD

ERBUD

Centrum handlowe Galeria Młociny w Warszawie

Centrum handlowe Galeria Młociny w Warszawie

Inwestor:

ECHO Investment S. A.

Okres realizacji:

05.2016 − 05.2019 r.

Pow. najmu:

1 432 674 m3

Wartość:

646,5 mln zł netto

Certyfikat:

BREEAM poziom EXCELLENT

ERBUD

Centrum handlowe Hala Koszyki w Warszawie

Centrum handlowe Hala Koszyki w Warszawie

Inwestor:

Griffin Real Estate Sp. z o. o.

Okres realizacji:

08.2014 − 10.2016 r.

Kubatura:

260 236 m3

Pow. użytkowa:

21 000 m2

Wartość:

173 mln zł netto

Certyfikat:

BREEAM poziom VERY GOOD

ERBUD

Royal Wilanów w Warszawie

Royal Wilanów w Warszawie

Inwestor:

Capital Park S. A.

Okres realizacji:

08.2013 − 09.2015 r.

Kubatura:

281 905 m3

Pow. najmu:

30 614 m2

Wartość:

212,5 mln zł netto

Certyfikat:

BREEAM poziom VERY GOOD

ERBUD

Kompleks Baltic Park Molo w Świnoujściu

Kompleks Baltic Park Molo w Świnoujściu

Inwestor:

Zdrojowa Invest Sp. z o. o.

Okres realizacji:

10.2014 − 12.2017 r.

Kubatura:

224 679 m3

Wartość:

126,5 mln zł netto

Certyfikat:

Pierwszy hotel z certyfikatem LEED

ERBUD

Centrum Praskie Koneser w Warszawie

Centrum Praskie Koneser w Warszawie

Inwestor:

Centrum Praskie Koneser Sp. z o. o. S. K.

Okres realizacji:

10.2015 − 01.2019 r.

Kubatura:

225 791 m3

Pow. najmu:

46 609 m2

Wartość:

159,3 mln zł netto

Certyfikat:

BREEAM poziom VERY GOOD

ERBUD

Szucha Premium Offices w Warszawie

Szucha Premium Offices w Warszawie

Inwestor:

GPG Corner − Green Property Group Sp. z o. o.

Okres realizacji:

03.2015 − 07.2017 r.

Kubatura:

36 879 m3

Pow. najmu:

11 236 m2

Wartość:

53,1 mln zł netto

Certyfikat:

LEED poziom PLATINUM