Władze spółki

Nasz stabilny zarząd odpowiada kolegialnie za działanie spółki, a jego członkowie osobiście sprawują kontrolę nad poszczególnymi obszarami działalności Grupy.

Zarząd ERBUD S.A. może liczyć od dwóch do pięciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem.

Dariusz Grzeszczak

Dariusz Grzeszczak

Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Budowa Maszyn.

W 1990 roku, wraz z ojcem, Erykiem Janem Grzeszczakiem, założył spółkę ERBUD. Od 1993 roku jest członkiem Zarządu ERBUD. W latach 1993-1995 pełnił funkcję wiceprezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech.

Od 2011 roku członek Polskiej Rady Biznesu (PRB). Od 2012 roku stowarzyszony Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Zakres zadań

 • Opracowywanie strategii Grupy ERBUD
 • Rozwój oraz nadzór nad funkcjonowaniem Pionu HR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Marketingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Komunikacji i PR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Doradców Zarządu ds. strategii i rozwoju
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Zarządu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzór nad działalnością zagraniczną (GWI Bauunternehmung GmbH, ERBUD International Sp. z o. o., ERBUD S.A.)
Agnieszka Głowacka

Agnieszka Głowacka

Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, specjalność Finanse.

Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej, jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego.

Jest związana z Grupą ERBUD od 1998 roku. Zajmuje się kreowaniem polityki finansowej oraz współpracą z instytucjami finansowymi. Koordynuje i nadzoruje finanse całej Grupy ERBUD, jest także odpowiedzialna za politykę kontrolingową w Grupie. Stworzyła doskonale funkcjonujący zespół finansistów, wraz z którym implementowała zestaw procedur finansowych. Zespół przyczynił się do sukcesu debiutu spółki na GPW w 2007 roku.

Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy. Zasiada także w Radzie Nadzorczej spółki ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.)

Jest nadal związana z UMK w Toruniu i zasiada w Radzie Biznesu, stworzonej przy wydziale zarządzania. W 2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up’y.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A.:

 • Odbieranie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ERBUD S.A.

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Finansów w tym nad Biurem Kontrolingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Komórki Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, brokerami
 • Koordynacja polityki informacyjnej w zakresie dyrektywy MAR MAD
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Nadzór nad realizacją polityki finansowej Grupy ERBUD
 • Nadzór nad funkcjonowaniem ERBUD Shared Services Sp. z o. o.
Jacek Leczkowski

Jacek Leczkowski

Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Z Grupą ERBUD związany jest od 2008 roku. W latach 2010 – 2019 zarządzał spółką należącą w 90% do Grupy ERBUD, tj. PBDI S.A., której jest 10% akcjonariuszem. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.), która jest jednym z liderów w budowie infrastruktury na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

W 2019 roku ukończył ICAN INSTITIUT - Strategic Leadership Academy.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A.:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Produkcji - budownictwo kubaturowe (relacje z inwestorami branżowymi, wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych)
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pełnomocnika ds. ZSZ
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Prawnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Zakupów i Zaopatrzenia Centralnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu BIM (Building Information Modeling)

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu BHP.
 • Nadzór nad spółką PBDI S.A.
 • Nadzór nad spółką ERBUD Operations Sp. z o.o.
 • Nadzór nad spółką JV WMER Matoc Sp. z o. o.
 • Nadzór nad spółką JV PABC Sp. z o. o.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem spółki HEBUD Sp. z o. o.
Radosław Górski

Radosław Górski

Członek Zarządu ERBUD S.A.

Radosław Górski z Grupą Erbud związany jest od kwietnia 2020 r., od października 2020 r. dołączył do Zarządu Erbud S.A., odpowiada za nadzór i rozwój pionu Industry. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. i Erbud Industry Południe Sp. z o.o. Uczestniczy aktywnie w przeprowadzaniu akwizycji nowych spółek. Z branżą budowlaną związany jest od 1997 roku. W okresie marzec 2016 – czerwiec 2019 zasiadał w Zarządzie spółki Budimex SA.

Radosław Górski ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, ICAN Institute, IESE University of Navara – Advanced Management Program w Barcelonie.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A:

 • Nadzór nad działalnością hydrotechniczną

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem obszaru Grupy Industry w Polsce, spółki:
 • - ERBUD Industry Sp. z o. o.
  - ERBUD Industry Centrum Sp. z o. o.
  - ERBUD Industry Południe Sp. z o. o.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem działalności serwisowej za granicą, spółka: IVT Weiner + Reimann GmbH


Regulamin Zarządu

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Zasady jej działania są uregulowane w statucie spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Udo Berner

Udo Berner

przewodniczący Rady Nadzorczej

Z wykształcenia ekonomista. Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A. pełni od 2009 roku.

W latach 1976-1979 pracował w pionie ekonomicznym przedsiębiorstwa budowlanego w Stuttgarcie. W latach 1979-1991 pełnił kierownicze stanowiska w Imbau GmbH w Stuttgarcie. Od 1992 do 1996 roku kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG z siedzibą w Stuttgarcie.

Przez kolejne dwa lata swojej działalności zawodowej pełnił funkcję członka zarządu spółki Imbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie, a w latach 2002-2008 był członkiem zarządu spółek Bilfinger Berger Real Estate GmbH i Bilfinger + Berger Hochbau GmbH w tym samym mieście.

Od 2009 roku jest prezesem Zarządu spółki Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG.

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2006 roku, jako niezależny członek. Jest też stowarzyszonym Komitetu Audytu ERBUD S.A.

W latach 1993-2000 pełnił funkcję dyrektora oddziału i dyrektora regionu warszawskiego w ING Bank Śląski S.A. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, a następnie prezesa Zarządu w Śląskim Banku Hipotecznym S.A.

Od 2003 roku do 2008 roku był wiceprezesem Zarządu w BGŻ S.A. Od ponad 30 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – obecnie jest Dyrektorem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz prodziekanem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

W latach 2002-2004 oraz ponownie od 2009 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. szacowania nieruchomości.

Dr Albert Dürr

Dr Albert Dürr

członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2006 roku. Jest również zależnym członkiem Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

Albert Dürr ukończył w 2002 roku Uniwersytet w Berlinie na kierunku ekonomicznym. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora na uczelni w Wiedniu.

Od 2005 roku jest związany z grupą Wolff & Müller, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach grupy Wolff & Müller.

Michał Otto

Michał Otto

członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2012 roku, jako niezależny członek. Pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu S.A.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o. o.

Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach: Finco Group sp. z o. o. i w Warszawskim Funduszu Hipotecznym Sp. z o.o.

Janusz Reiter

Janusz Reiter

członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2016 roku, jako niezależny członek.

Były ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-95) i USA (2005-2007), założyciel Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależnego think tanku, poświęconego polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, w latach 2008-2011 specjalny wysłannik ds. zmian klimatycznych.

Autor publikacji książkowych i prasowych, m.in. w dziennikach “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Washington Post”, tygodniku “Die Zeit”, a także w polskiej prasie.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA. Obecnie jest też członkiem Rady Nadzorczej firmy Solaris i Ergo Hestia.

Michał Wosik

Michał Wosik

członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2021 roku jako niezależny członek.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Przez pierwsze lata kariery zawodowej związany z Bankiem Pekao S.A. oraz BGK.
Z sektora finansowego przeszedł do grupy Polcom gdzie pełnił rolę członka zarządu i CFO. Obecnie zasiada na stanowisku zarządczym w prywatnej fundacji rodzinnej oraz występuję w roli anioła biznesu na polskim rynku start-upów.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa do 10.05.2024 r.

Komitet Audytu odpowiada za:

 • nadzorowanie sprawozdawczości i rewizji finansowej Spółki i Grupy ERBUD,
 • monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz niezależności audytorów zewnętrznych,
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego,
 • zarządzanie ryzykiem.

Przydatne linki

Instytucje rynku kapitałowego:

1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - www.gpw.pl

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) - www.kdpw.pl

3)Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - www.knf.gov.pl

4) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) - www.seg.org.pl

5) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) - www.sii.org.pl