Władze spółki

Nasz stabilny zarząd odpowiada kolegialnie za działanie spółki, a jego członkowie osobiście sprawują kontrolę nad poszczególnymi obszarami działalności Grupy.

Zarząd ERBUD S.A. może liczyć od dwóch do pięciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem.

Dariusz Grzeszczak

Dariusz Grzeszczak

Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Budowa Maszyn.

W 1990 roku, wraz z ojcem, Erykiem Janem Grzeszczakiem, założył spółkę ERBUD. Od 1993 roku jest członkiem Zarządu ERBUD. W latach 1993-1995 pełnił funkcję wiceprezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech.

Od 2011 roku członek Polskiej Rady Biznesu (PRB). Od 2012 roku stowarzyszony Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Zakres zadań

 • Opracowywanie strategii Grupy ERBUD
 • Rozwój oraz nadzór nad funkcjonowaniem Pionu HR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Marketingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Komunikacji i PR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Doradców Zarządu ds. strategii i rozwoju
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Zarządu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzór nad działalnością zagraniczną (GWI Bauunternehmung GmbH, ERBUD International Sp. z o. o., ERBUD S.A.)
Agnieszka Głowacka

Agnieszka Głowacka

Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, specjalność Finanse.

Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej, jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego.

Jest związana z Grupą ERBUD od 1998 roku. Zajmuje się kreowaniem polityki finansowej oraz współpracą z instytucjami finansowymi. Koordynuje i nadzoruje finanse całej Grupy ERBUD, jest także odpowiedzialna za politykę kontrolingową w Grupie. Stworzyła doskonale funkcjonujący zespół finansistów, wraz z którym implementowała zestaw procedur finansowych. Zespół przyczynił się do sukcesu debiutu spółki na GPW w 2007 roku.

Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy. Zasiada także w Radzie Nadzorczej spółki ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.)

Jest nadal związana z UMK w Toruniu i zasiada w Radzie Biznesu, stworzonej przy wydziale zarządzania. W 2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up’y.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A.:

 • Odbieranie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ERBUD S.A.

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Finansów w tym nad Biurem Kontrolingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Komórki Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, brokerami
 • Koordynacja polityki informacyjnej w zakresie dyrektywy MAR MAD
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Nadzór nad realizacją polityki finansowej Grupy ERBUD
 • Nadzór nad funkcjonowaniem ERBUD Shared Services Sp. z o. o.
Jacek Leczkowski

Jacek Leczkowski

Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Z Grupą ERBUD związany jest od 2008 roku. W latach 2010 – 2019 zarządzał spółką należącą w 90% do Grupy ERBUD, tj. PBDI S.A., której jest 10% akcjonariuszem. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.), która jest jednym z liderów w budowie infrastruktury na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

W 2019 roku ukończył ICAN INSTITIUT - Strategic Leadership Academy.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A.:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Produkcji - budownictwo kubaturowe (relacje z inwestorami branżowymi, wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych)
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pełnomocnika ds. ZSZ
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Prawnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Zakupów i Zaopatrzenia Centralnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu BIM (Building Information Modeling)

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu BHP.
 • Nadzór nad spółką PBDI S.A.
 • Nadzór nad spółką ERBUD Operations Sp. z o.o.
 • Nadzór nad spółką JV WMER Matoc Sp. z o. o.
 • Nadzór nad spółką JV PABC Sp. z o. o.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem spółki HEBUD Sp. z o. o.
Radosław Górski

Radosław Górski

Członek Zarządu ERBUD S.A.

Radosław Górski z Grupą Erbud związany jest od kwietnia 2020 r., od października 2020 r. dołączył do Zarządu Erbud S.A., odpowiada za nadzór i rozwój pionu Industry. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. i Erbud Industry Południe Sp. z o.o. Uczestniczy aktywnie w przeprowadzaniu akwizycji nowych spółek. Z branżą budowlaną związany jest od 1997 roku. W okresie marzec 2016 – czerwiec 2019 zasiadał w Zarządzie spółki Budimex SA.

Radosław Górski ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, ICAN Institute, IESE University of Navara – Advanced Management Program w Barcelonie.

Zakres zadań

W zakresie ERBUD S.A:

 • Nadzór nad działalnością hydrotechniczną

W zakresie Grupy ERBUD:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem obszaru Grupy Industry w Polsce, spółki:
 • - ERBUD Industry Sp. z o. o.
  - ERBUD Industry Centrum Sp. z o. o.
  - ERBUD Industry Południe Sp. z o. o.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem działalności serwisowej za granicą, spółka: IVT Weiner + Reimann GmbH


Regulamin Zarządu

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Zasady jej działania są uregulowane w statucie spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu.

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. oraz w Komitecie Audytu zasiada od 2006 roku. Od 2018 roku jest zależnym członkiem.

Pan Gabriel Główka spełnia warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Pan Gabriel Główka ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji. O posiadanej w tym zakresie wiedzy świadczy ponadto uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse

To najwyższy stopień naukowy nadawany w dziedzinie nauk ekonomicznych. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse jest potwierdzeniem wiedzy w szerokim obszarze tej dziedziny, w tym również w zakresie weryfikacji finansowej przedsiębiorstw, oceny ich kondycji finansowej etc. O posiadanych kompetencjach świadczy doświadczenie Pana Gabriela Główki zdobyte m.in.:
(i) w wydziale kredytów w ING Banku Śląskim,
(ii) na stanowisku przewodniczącego Komitetu Kredytowego Regionu Warszawskiego ING Banku Śląskiego, którego najważniejszym zadaniem była ocena i weryfikacja zdolności finansowej przedsiębiorstw do zaciągania zobowiązań kredytowych i podejmowanie decyzji o udzieleniu im kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych,
(iii), w trakcie pełnieniu funkcji prezesa Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego – później ING Banku Hipotecznego, gdzie zarządzał finansami jako dyrektor finansowy,
(iv) podczas działalności w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d.s. szacowania wartości nieruchomości nabył wiedzy i umiejętności dotyczących wyceny aktywów przedsiębiorstw.

Warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Emitent, posiada Pan Gabriel Główka, który ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji. Od ponad 30 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – obecnie jest również dyrektorem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz dziekanem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W latach 2002–2004 oraz ponownie od 2009 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Dr Albert Dürr

Dr Albert Dürr

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2006 roku, jako zależny członek Rady.

W 2002 roku ukończył Uniwersytet w Berlinie na kierunku ekonomicznym. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora na uczelni w Wiedniu.

Od 2005 r. jest związany z grupą WOLFF & MÜLLER, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach grupy WOLFF & MÜLLER.

Michał Otto

Michał Otto

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2012 roku, jako niezależny Członek Rady. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu S.A.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, GresCo Sp. z o. o.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Finco Group sp. z o. o. i w Warszawskim Funduszu Hipotecznym Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Esaliens TFI S.A. (w której pełni również funkcję Członka Komitetu Audytu) oraz ONDE S.A. (w której ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu).

Janusz Reiter

Janusz Reiter

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu.

W Radzie Nadzorczej oraz w Komitecie Audytu ERBUD S.A. zasiada od 2016 roku, jako niezależny członek.

Były ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-95) i USA (2005-2007), założyciel Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależnego think tanku, poświęconego polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, w latach 2008-2011 specjalny wysłannik ds. zmian klimatycznych.

Autor publikacji książkowych i prasowych, m.in. w dziennikach “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Washington Post”, tygodniku “Die Zeit”, a także w polskiej prasie.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych spółek : Solaris Bus & Coach sp.z o. o. oraz STU Ergo Hestia.

Michał Wosik

Michał Wosik

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2021 roku jako niezależny członek.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Przez pierwsze lata kariery zawodowej związany z Bankiem Pekao S.A. oraz BGK.
Z sektora finansowego przeszedł do grupy Polcom gdzie pełnił rolę członka zarządu i CFO. Obecnie zasiada na stanowisku zarządczym w prywatnej fundacji rodzinnej oraz występuję w roli anioła biznesu na polskim rynku start-upów.

Komitet Audytu odpowiada za:

 • nadzorowanie sprawozdawczości i rewizji finansowej Spółki i Grupy ERBUD,
 • monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz niezależności audytorów zewnętrznych,
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego,
 • zarządzanie ryzykiem.

Przydatne linki

Instytucje rynku kapitałowego:

1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - www.gpw.pl

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) - www.kdpw.pl

3)Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - www.knf.gov.pl

4) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) - www.seg.org.pl

5) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) - www.sii.org.pl