Systemy zarządzania - EKO

System zarządzania środowiskowego

System zarządzania środowiskowego

Stanowi integralną część Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania ERBUD S.A. zgodnie z wymaganiami ISO 45001:2018 oraz  EMAS wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 ze zmianami.

System zarządzania środowiskowego tworzy ramy dla:

celów

dotyczących ochrony środowiska realizowanych w naszej grupie

doskonalenia

systemu w celu poprawy efektów działalności środowiskowej

wdrażania

nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku

spełniania

zobowiązań dotyczących zgodności

zapobiegania

zanieczyszczeniom i minimalizowania niekorzystnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko

ERBUD

ERBUD SA posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną dla zakresu systemu zarządzania

ERBUD SA posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną dla zakresu systemu zarządzania

Została tak zaprojektowana, aby zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia każdego z pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu jasnego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności .

Zgodnie z polityką naszej firmy, każda osoba w strukturze organizacyjnej, zgodnie z hierarchią, jest współodpowiedzialna za sprawy środowiskowe.