ERBUD Liderem Klimatycznym

ERBUD LIDEREM KLIMATYCZNYM

ERBUD LIDEREM KLIMATYCZNYM

Zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu "Liderzy Klimatyczni Polska 2022" miesięcznika "Forbes".
To wyróżnienie za walkę, jaką nasza organizacja podejmuje o zmniejszenie śladu węglowego, czego efektem było 61,03 proc. rocznej redukcji intensywności emisji.

ERBUD

Liderzy Klimatyczni Polska 2022

Liderzy Klimatyczni Polska 2022

to zestawienie firm, które w ostatnich latach w największym stopniu zredukowały swoją emisję gazów cieplarnianych. Metodologia rankingu została sporządzona przy wsparciu platformy biznesowej Statista. Specjaliści firmy przeanalizowali dostępne publicznie informacje niefinansowe (raporty społeczne, zrównoważonego rozwoju) ponad 500 firm. Celem rankingu jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które są najbardziej świadome stojących przed nimi wyzwań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykazując tym samym szacunek dla środowiska.

Ekologia to ważny element modelu biznesowego Grupy ERBUD. - Naszą ambicją jest zostanie liderem transformacji energetycznej w tej części Europy. MOD21 stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna. Rozwój tej technologii pozwoli zaoszczędzić duże ilości emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnego budownictwa. ERBUD buduje również obiekty kubaturowe z certyfikatami ekologicznymi - tzw. "zielone budynki". ERBUD Industry remontuje i zmienia przeznaczenie tradycyjnych instalacji opalanych węglelm, stawiając właśnie pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. Spółka ma na swoim koncie realizcje związane z modernizacją instalacji odsiarczania i oczyszczania spalin w elektrowniach oraz elektrociepłowniach.

Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A.
odpowiedzialny za obszar BHP i środowiska