Nasza działalność

JAKOŚĆ KLASY BIZNES
Budujemy na solidnych fundamentach

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na realizację wielu nie tylko prestiżowych, ale też zaawansowanych technicznie projektów. Jesteśmy największą spółką budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów. Wykonujemy zlecenia także w Niemczech, Belgii, Francji i Holandii.

  • Budownictwo
    kubaturowe

  • Budownictwo inżynieryjno‑drogowe

  • Budownictwo i serwis dla przemysłu oraz energetyki

Działamy od 1990 roku,

Działamy od 1990 roku,

a od 2007 roku funkcjonujemy jako spółka publiczna, notowana na GPW, w indeksie spółek budowlanych WIG Budownictwo. Obliguje nas to do pełnej transparentności.

Nasze wartości

Jesteśmy organizacją opartą na wartościach, jakimi są: odpowiedzialność, innowacyjność, bezpieczeństwo i partnerstwo, a to buduje zaufanie wśród naszych klientów, największych inwestorów na polskim rynku.

Wierzymy, że najważniejszym kapitałem firmy są jej pracownicy. Ich zaangażowanie jest bezcenne.

Szanujemy naszych podwykonawców, współpracując z nimi na przejrzystych zasadach. Wiarygodność i zaufanie to podstawa dobrze prowadzonego biznesu.

Wyznajemy zasadę, że jako przedsiębiorstwo odpowiadamy za społeczność i środowisko.

  • Odpowiedzialność

  • Innowacja

  • Bezpieczeństwo

  • Partnerstwo