Aktualności

ERBUD S.A. zamierza przejąć niemiecką spółkę IVT

ERBUD S.A. – wiodąca polska firma budowlana – uzgodniła warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu. Przejęcie podmiotu z Zagłębia Ruhry będzie największą w Polsce akwizycją w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen działa od 1982 roku. Zatrudnia ponad 230 osób. Zajmuje się głównie obsługą inżynieryjną i serwisową obiektów przemysłowych (np. rurociągów, pomp, silosów, wież chłodniczych), montażem, konserwacją i naprawą sieci energetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Umowa nabycia spółki IVT Weiner + Reimann GmbH obejmuje także jej podmiot zależny, IVT Menzenbach GmbH, który zajmuje się leasingiem pracowniczym.

– Przejęcie niemieckiej spółki o tak szerokim zakresie kompetencji i znaczącej dywersyfikacji źródeł przychodów to element konsekwentnej realizacji naszego modelu biznesowego. Zakłada on między innymi ekspansję zagraniczną, poszerzenie portfolio świadczonych usług, pozyskanie nowego know-how i budowę stabilnego portfela zamówień – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Działalność IVT koncentruje się w regionie Zagłębia Ruhry. Oprócz biura głównego spółka posiada dziewięć zakładów u swoich klientów. Wśród partnerów biznesowych IVT znajdują się firmy z sektora energetycznego, górniczego, budowlanego, chemicznego, a także huty i rafinerie.
 
Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie poziom 2 mln euro, a zysk netto: 0,9 mln euro.

– IVT Weiner + Reimann GmbH spełnia wszystkie kryteria, które określiliśmy w trakcie planowania ewentualnych przejęć zagranicznych. Jest firmą rodzinną z ponad 35-letnią tradycją, o znakomitej renomie i świetnych relacjach biznesowych na lokalnym rynku. IVT to profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwo o doświadczonej i wyspecjalizowanej kadrze. Dzięki temu zdobywa atrakcyjne kontrakty o wysokiej rentowności, m.in. z tak prestiżowymi markami jak Cargill, ArcelorMittal czy ThyssenKrupp. IVT znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, osiągając corocznie ponad 20 mln euro przychodów. Jako nowi właściciele nie planujemy rewolucji, stawiamy na ewolucję. Dotychczasowi główni udziałowcy i twórcy sukcesu firmy, a więc jej współzałożyciel Heinz Reimann oraz syn drugiego współzałożyciela Carsten Weiner, nadal będą kierować spółką i realizować cele biznesowe przy pełnym wsparciu nowego właściciela. Jesteśmy przekonani, że połączenie bogatych doświadczeń i wysokich kompetencji IVT z pozycją rynkową i kapitałową Grupy ERBUD przyczyni się do dalszego rozwoju spółki – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.

Niemiecki rynek usług serwisowych w przemyśle jest wart ok. 20 mld euro, a więc ok. 10 razy więcej niż w Polsce, i ma ogromny potencjał rozwoju. Wartość rynku usług realizowanych w samych tylko sektorach: energetycznym, chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym – a więc w obszarach działalności spółki IVT – to ok. 13 mld euro.

– W nadchodzących latach wzrośnie szczególnie produkcja w przemyśle chemicznym, co otwiera drogę do licznych przetargów na dostawców usług inżynieryjnych i serwisowych dla tego sektora. Możliwy jest także wzrost zapotrzebowania na usługi dla branży motoryzacyjnej, głównie ze względu na rosnący outsourcing. Spodziewany jest również popyt – we wszystkich sektorach – na usługi serwisowe w ramach remontów starzejących się instalacji przemysłowych – mówi prezes ERBUD S.A.

Jeśli chodzi o rozwój poszczególnych segmentów działalności, Zarząd spółki ITV spodziewa się w tym roku wzrostu zysków szczególnie w obszarze inżynierii elektrycznej oraz technologii pomiarów i sterowania.

Grupa ERBUD od wielu lat obecna jest rynku niemieckim. W Düsseldorfie siedzibę ma spółka GWI Bauunternehmung GmbH, powołana przez założycieli ERBUD-u w 1993 roku jako spółka zależna. GWI realizuje projekty biurowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej, a także specjalistyczne projekty przemysłowe oraz inżynieryjne. Drugim podmiotem z Grupy ERBUD skoncentrowanym na działalności zagranicznej jest ERBUD International – spółka powstała w 2003 roku, realizująca projekty w krajach Unii Europejskiej i specjalizująca się w stanach surowych dla obiektów handlowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz budownictwa specjalistycznego. Spółka ERBUD International działa na rynkach Niemiec, Belgii i Luksemburga. Część projektów zagranicznych Grupy realizuje także bezpośrednio ERBUD S.A.