Aktualności

Grupa ERBUD: 35 mln zł zysku netto po III kwartałach 2020 roku

  • Portfel zamówień zgromadzony przez Grupę na koniec III kwartału 2020 roku wyniósł 2,44 mld zł i był o 6% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.
  • Od 1 stycznia do 2 listopada Grupa podpisała kontrakty o wartości 1,95 mld zł.
  • Na koniec września 2020 roku Grupa zanotowała przychody na poziomie 1,61 mld zł. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 126,5 mln zł i był o 25% wyższy niż w analogicznym okresie 2019 roku.
  • Wynik EBIT Grupy ERBUD był na podobnym poziomie co na koniec III kwartału 2019 roku i wyniósł 46,6 mln zł.
  • Zysk netto wyniósł 34,8 mln zł i był wyższy aż o 23% w porównaniu do ubiegłego roku.

Na koniec września 2020 roku Grupa ERBUD miała 299 mln zł przychodów z działalności zagranicznej, o 65% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Przychody z segmentu przemysłowego wyniosły blisko 250 mln zł i wzrosły o 3%. Grupa zachowuje stabilną sytuację finansową, poziom gotówki na koniec września 2020 roku wyniósł 181 mln zł.

Na koniec III kwartału 2020 roku Grupa ERBUD zgromadziła stabilny i rentowny portfel zleceń wart 2,44 mld zł. Na obecny rok przypadają zlecenia o wartości 669 mln zł, na kolejne lata (2021-2023) przypada 1,77 mld zł. Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł 36%.

- Pomimo obostrzeń związanych z pandemią osiągamy świetne wyniki finansowe i spodziewamy się, że nasze przychody na koniec 2020 roku po raz kolejny przekroczą 2 mld zł. Cieszy nas zwłaszcza portfel zamówień na wysokim poziomie ponad 2,4 mld zł. Tylko w tym roku podpisaliśmy kontrakty o wartości blisko 2 mld zł. To pokazuje że Grupa ERBUD nawet w trudnych czasach zdobywa dobre i rentowne kontrakty – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu ERBUD S.A.

Na koniec września 2020 roku Grupa ERBUD osiągnęła przychody na podobnym poziomie jak rok temu. Przychody osiągnięte z działalności w Polsce wyniosły 1,31 mld zł, natomiast prawie 300 mln zł przychodów Grupa osiągnęła za granicą. Przychody w segmencie budownictwa kubaturowego wyniosły 1,04 mld zł, działalność w budownictwie inżynieryjno-drogowym przyniosła 320 mln zł. W segmencie przemysłowym Grupa osiągnęła podobne przychody jak rok temu – 160 mln zł w kraju oraz 87 mln zł za granicą.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku znacząca zmieniła się struktura przychodów. Udział budownictwa kubaturowego w kraju w ogólnych przychodach Grupy zmniejszył się z 67 do 52%. Budownictwo inżynieryjno-drogowe stanowi 20% ogólnych przychodów Grupy, rok temu było to 14%. – Konsekwentnie realizujemy nasz model biznesowy oparty na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Chcemy zwłaszcza zwiększyć aktywność w budownictwie i usługach dla przemysłu, dlatego z początkiem października do naszego zarządu dołączył Radosław Górski, który będzie odpowiadał za rozwój tego segmentu w naszej Grupie – mówi prezes Dariusz Grzeszczak.

Grupa ERBUD zachowuje stabilną sytuację finansową, do dyspozycji ma środki pieniężne w wysokości 181 mln zł. Spółka sukcesywnie zmniejsza poziom zadłużenia netto, które po III kwartale wynosi 29,5 mln zł. Na koniec 2019 roku zadłużenie wynosiło 48,7 mln zł, a w połowie 2020 roku – 37,8 mln zł.

Od początku 2020 roku zatrudnienie w Grupie wzrosło o 34 osoby i na koniec września wyniosło 2 509 pracowników.

- Mimo pandemii Covid-19 prace na budowach są kontynuowane, a w serwisie dla przemysłu pojawiły się nowe zlecenia - mówi prezes Dariusz Grzeszczak. – Uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji pandemicznej w Polsce i za granicą. Na razie nie odnotowujemy dużej liczby zakażeń wśród pracowników na budowach - dodaje prezes Grzeszczak.

Informacja w formacie PDF