Aktualności

Grupa ERBUD. Rosnąca sprzedaż i obiecujące perspektywy

Budowlany potentat w minionym kwartale zwiększył przychody o 42% r/r, do blisko 764 mln zł przy rentowności brutto na sprzedaży na poziomie 6,5%. Grupa ERBUD zakończyła pierwsze trzy miesiące z blisko 7,5 mln zł znormalizowanego EBIT oraz blisko 2,9 mln zł znormalizowanego wyniku netto.

Najmocniejszym biznesowym obszarem Grupy w I kwartale br. był segment usług dla przemysłu, rozwijany zarówno w kraju, jak i zagranicą. Przychody segmentu podwoiły się, do blisko 132 mln zł, przy ponad 200% wzroście sprzedaży zagranicą, będącym m.in. konsekwencją przeprowadzonej w 2021 r. akwizycji spółki IKR. EBIT segmentu zwiększył się o 370%, do 8 mln zł. Segment kubaturowy Grupy zwiększył sprzedaż o 88%, do 453,4 mln zł. EBIT budownictwa kubaturowego w Polsce wyniósł 1,4 mln zł, natomiast łącznie segment ten odniósł stratę 1,2 mln zł, na co wpływ miała realizowana zmiana modelu biznesowego w Niemczech (wejście w biznes ekologicznego budownictwa modułowego).

Rozwijane w ramach ONDE segmenty OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego odnotowały spadek sprzedaży oraz wyniku operacyjnego, do odpowiednio 178,4 i 1 mln zł, co jest m.in. pochodną harmonogramów realizowanych projektów. Na koniec I kwartału Grupa ERBUD posiadała portfel o wartości blisko 4,4 mld zł, z których 3,5 mld zł stanowiły zlecenia zewnętrzne.

W drugi kwartał br. Grupa wkroczyła w stabilnej sytuacji finansowej, zabezpieczającej m.in. finansowanie dla strategicznych projektów Grupy – rozwoju działalności deweloperskiej biznesu OZE oraz stworzenia segmentu budownictwa modułowego z wykorzystaniem prefabrykatów z drewna. Na początku okresu Grupa posiadała nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi w wysokości ponad 72 mln zł.

Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u, podkreśla, że w minionym kwartale Grupa równolegle konsekwentnie, zgodnie z planem, realizowała strategiczne projekty Grupy oraz skutecznie zarządzała wyzwaniami dla bieżącej działalności, wynikającymi z sytuacji rynkowej. – Mamy za sobą wymagający, pracowity i w ostatecznym rozrachunku udany kwartał. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, sprawnej organizacji i mocnym fundamentom finansowym umiejętnie nawigujemy po wzburzonym akwenie, jakim jest dziś rynek budownictwa. Kontrakty budowlane Grupy są realizowane zgodnie z harmonogramami. W związku z bezprecedensową zwyżką kosztów m.in. surowców negocjujemy z szeregiem zamawiających nowe warunki kontraktów, zabezpieczające ich zyskowność. Jesteśmy dobrej myśli – we wspólnym interesie, Grupy i naszych klientów, jest stabilna realizacja inwestycji – komentuje Dariusz Grzeszczak.

Sternik budowlanego potentata wskazuje, że bieżąca sytuacja gospodarcza i polityczna tylko potęguje potencjał kluczowych dla Grupy obszarów biznesowych, z segmentem OZE czy ekologicznym budownictwem na czele. – Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznego, energooszczędnego i efektywnego budownictwa jest dziś niezwykle ważny nie tylko ze względu na globalne wyzwania klimatyczne, ale również bieżące, palące potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego Starego Kontynentu. Konieczność zmniejszenia udziału surowców kopalnych w bilansie energetycznym Europy już dziś wpływa na priorytety inwestycyjne państw regionu, czyniąc strategię rozwoju Grupy ERBUD jeszcze bardziej zasadną. Nasze cele i ambicje pozostają niezmienne – chcemy być nie tylko uczestnikami, ale i jednymi z liderów zielonej rewolucji regionu, z mocną pozycją na polskim i niemieckim rynku OZE oraz energooszczędnego, ekologicznego budownictwa – wskazuje prezes ERBUD.

Informacja w formacie PDF