Aktualności

Grupa ERBUD wybuduje biurowiec w Düsseldorfie

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała znaczącej wartości umowę z KQ Development S.C.S. na wykonanie stanu surowego i konstrukcji dachu budynku biurowego Kö-Quartier Development w Düsseldorfie.

Kontrakt opiewa na 9,6 mln euro, co w przeliczeniu po kursie NBP z dnia podpisania umowy daje ponad 41 mln złotych. Termin realizacji wyznaczono na 15 października 2018 r.  

W tej chwili portfel zamówień spółki GWI GmbH wynosi 202,3 mln złotych. Warto dodać, że na koniec czerwca 2017 r. wartość wszystkich zamówień Grupy ERBUD wyniosła 2,2 mld złotych, osiągając tym samym swój rekordowy poziom.

GWI Bauunternehmung GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie, jest spółką w 85% zależną od ERBUD S.A., realizującą projekty z zakresu budownictwa kubaturowego na terenie Niemiec.