Aktualności

Grupa ERBUD wykonawcą budynku wielofunkcyjnego w Lublinie

ERBUD S.A. w konsorcjum z ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. wybuduje w ramach zamówienia publicznego budynek wielofunkcyjny przy ul. Berylowej w Lublinie. W budynku znajdować się będą: szkoła podstawowa z salą gimnastyczną, przedszkole i dom kultury. Wartość kontraktu podpisanego z Gminą Lublin to 55,5 mln zł. 

 

Umowa obejmuje wykonanie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu, zewnętrznymi instalacjami, urządzeniami i przyłączami, drogą dojazdową od ul. Berylowej oraz przebudową zjazdu i połączeniem ścieżki pieszo-rowerowej. 

 

Zgodnie z zapisami kontraktu prace budowlane mają zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku. 

 

Kontrakt realizowany będzie przez ERBUD S.A. w konsorcjum z ERBUD Rzeszów sp. z o.o., przy czym na ERBUD S.A. jako lidera konsorcjum przypada 99% wartości umowy, a więc 54,9 mln zł, natomiast na ERBUD-Rzeszów Sp. z o.o. pozostały 1%, czyli 0,6 mln zł.

 

ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i jest spółką w 79% zależną od ERBUD S.A.