Aktualności

Grupa ERBUD zrealizuje inwestycję w Düsseldorfie

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowę z Conesta Consulting & Construction GmbH na wybudowanie domu spokojnej starości w Düsseldorfie w Niemczech.

Kontakt opiewa na 5,9 mln euro, co w przeliczeniu po kursie NBP z dnia podpisania umowy wynosi 25,3 mln złotych. Prace budowlane przy Gräulinger Straße w Düsseldorfie rozpoczną się 18 września bieżącego roku. Ostateczny termin realizacji wyznaczono na 31 lipca 2018.
 
GWI Bauunternehmung GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie, jest spółką w 85% zależną od ERBUD S.A., realizującą projekty z zakresu budownictwa kubaturowego na terenie Niemiec.

Obecnie portfel zamówień spółki GWI GmbH wynosi 189,5 mln zł.